Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

178. TRÁCH NHIỆMTừ giây phút này trở đi bạn hãy nghĩ về con người mình, căn nguyên tạo ra sự sống của mình, thế giới của chính mình. Bạn phải chịu trách nhiệm về đời mình.

 

Đau khổ xuất hiện không vì bất kỳ một nguyên nhân ngoại vi nào cả; nó xuất hiện từ chính bạn. Bạn không ngừng tìm kiếm nguyên nhân ngoại vi tạo ra đau khổ của mình, nhưng đó chỉ là sự biện hộ vô nghĩa.

Vâng, đau khổ xuất hiện từ thế giới nội tại của bạn, thế giới ngoại vi không hề tạo ra nó. Khi một người nào đó lăng mạ bạn, sự lăng mạ bắt nguồn từ bên ngoài nhưng sự tức giận bắt nguồn từ bên trong. Sự lăng mạ không hề tạo ra sự tức giận, sự tức giận được tạo ra từ trong chính bạn. Nếu tức giận, sự tức giận được tạo ra từ trong chính bạn. Nếu sinh lực tức giận không tồn tại trong bạn thì sự lăng mạ chẳng khiến bạn hề hấn gì. Sự lăng mạ chỉ là một cơn gió thoảng, bạn chẳng hề cảm thấy bực bội gì về nó.

Nguyên nhân không tồn tại ngoài hữu thức của con người; nguyên nhân tồn tại trong bạn. Bạn là nguyên nhân cấu thành cuộc sống của chính bạn. Sự thấu hiểu điều này là sự thấu hiểu một trong những sự thật cơ bản nhất. Việc thấu hiểu được điều này là bước khởi đầu cho sự thay đổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.