Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

186. VẤN ĐỀ THỰC SỰVấn đề chỉ là một chiếc nang bao bọc câu trả lời bên trong, chỉ là một chiếc vỏ sò bao bọc câu trả lời mềm mỏng bên trong, chỉ là lớp vỏ cứng bao bọc hạt mầm bên trong.

 

Chín mươi trong số một trăm vấn đề chỉ là thứ rác rưởi, chính vì chín mươi câu hỏi này mà bạn không thể trả lời được một vấn đề thực sự có giá trị. Chín mươi câu hỏi này luôn huyên náo ồn ào quanh bạn nên bạn không thể trả lời được vấn đề thực sự có giá trị. Vấn đề thực sự có giá trị luôn rất tĩnh lặng.

Việc biết được đâu là thứ rác rưởi là sự sáng suốt tuyệt vời. Sau khi bạn biết được đâu là thứ rác rưởi thì tất cả những thứ này sẽ biến mất – vì bạn biết nó là thứ rác rưởi nên lập tức rũ bỏ nó. Khi mọi thứ rác rưởi biến mất, vấn đề cái còn lại chính là vấn đề thực sự.

Câu trả lời không nằm đâu xa, nó nằm ngay bên trong vấn đề thực sự. Điểm trung tâm của vấn đề chính là câu trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.