Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

176. ĐỜI SỐNG TOÀN CẦUTrái đất này không thể phân chia được. Ấn Độ, Anh quốc, Đức… chỉ tồn tại trên bản đồ nhưng bản đồ được tạo ra bởi các chính trị gia, những người nắm quyền lực nhưng loạn trí. Toàn bộ trái đất này là của bạn.

 

Bạn không cần phải đồng nhất hóa mình với bất kỳ thứ gì. Tại sao bạn lại tự giam hãm mình trong những lãnh thổ nhỏ hẹp? Tại soa bạn lại tự giam hãm mình bởi các vấn đề chính trị? Bạn hãy đòi hỏi toàn bộ trái đất. Đây là trái đất của bạn. Bạn hãy sống trên cả hành tinh thay vì sống trong phạm vi một quốc gia nào đó. Bạn hãy quên đi Anh quốc hay Đức và hãy nghĩ về toàn bộ quả địa cầu này. Bạn hãy nghĩ về mọi người, họ thực sự là anh chị em của bạn!

Khi bạn là người Ấn Độ ắt hẳn bạn sẽ chống đối lại người khác. Bạn phải chống đối, nếu không tại sao bạn lại tự tách rời mình với mọi người bằng cách gọi mình là người Ấn Độ? Bạn chống đối người Trung Quốc, chống đối người Đức, vân vân. Mọi sự đồng nhất hóa về cơ bản đều là chống đối. Khi bạn tán thành một thứ gì đó, bạn chống đối tất cả những thứ khác, rất tự nhiên. Đừng tán thành và cũng đừng chống đối – bạn hãy sống và sống. Có nhiều điều tốt đẹp hơn để bạn nghĩ về. Sự tự đồng nhất hóa bản thân với quốc gia là bệnh lao phổi, bệnh ung thư.

Trong một thế giới tốt đẹp không tồn tại sự phân chia giữa các quốc gia, không tồn tại sự phân chia giữa các tín ngưỡng. Chỉ nhân loại không thôi cũng đủ rồi; nhân loại vốn dĩ là đối tượng thiêng liêng. Khi mọi người sống một cuộc sống toàn cầu họ đã đến được nơi cần đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.