Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

123. SỰ BÌNH YÊNBạn hãy thư giãn và cảm nhận sự bình yên trong ngày càng nhiều lần càng tốt. Sau vài ngày bạn sẽ nhận thấy rằng sự bình yên này thực sự đã được thiết lập trong bạn. Nó sẽ theo bạn giống như chiếc bóng của bạn.

 

Có nhiều mức độ khác nhau của sự bình yên. Có một mức độ mà bạn có thể tự tạo ra được bằng cách cảm nhận, tự đề nghị chính mình nên cảm nhận về sự bình yên; đó là mức độ thấp nhất. Mức độ thứ hai là khi bạn đột nhiên cảm nhận được nó. Bạn không tạo ra nó. Mức độ thứ hai này chỉ xuất hiện khi mức độ thứ nhất hiện diện.

Mức độ thứ hai là sự bình yên có thật nhưng phải do mức độ thứ nhất tạo ra con đường thì nó có thể xuất hiện. Sự bình yên xuất hiện – nhưng trước khi nó xuất hiện bạn phải tạo lối đi cho nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.