Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

242. TÌNH DỤC TRONG TRẮNGCó một thứ tình dục hoàn toàn trong trắng. Sự hấp dẫn về giới tính luôn đẹp đẽ nhưng tình dục lại không bao giờ có thể đẹp đẽ.

 

Chúng ta phải tập trung vào tình yêu. Bạn yêu thương một người nào đó, bạn chia sẻ tâm hồn cùng anh ta, bạn chia sẻ tâm tư tình cảm của mình cùng anh ta, bạn chia sẻ không gian cùng anh ta. Đó chính là tình yêu – tạo ra một khoảng không gian giữa hai người, khoảng không gian này hoặc không thuộc về ai cả hoặc thuộc về cả hai bạn, một khoảng không gian nhỏ giữa hai người, nơi mà cả hai bạn có thể gặp gỡ, hòa quyện, trộn lẫn vào nhau. Khoảng không gian đó hoàn toàn không phải là khoảng không gian vật lý. Nó chỉ là khoảng không gian trong tinh thần. Trong khoảng không gian đó bạn không còn là bạn, anh ta cũng không còn là anh ta. Cả hai bạn đều đến được khoảng không gian đó và gặp gỡ nhau.

Có một thứ tình dục hoàn toàn trong trắng. Sự hấp dẫn về giới tính luôn đẹp đẽ nhưng tình dục lại không bao giờ có thể đẹp đẽ. Tình dục có nghãi là những toan tính của não bộ – suy nghĩ về nó, lập kế hoạch về nó, kiểm soát nó, lôi kéo nó – xem anh ta là đối tượng tình dục của mình.

Khi tâm hồn không liên hệ gì với tình dục nó trở nên thanh khiết, nó có được thứ tình dục trong trắng. Thứ tình dục này thậm chí còn trong trắng hơn cả sự sống độc thân. Nếu một người sống độc thân thì anh ta sẽ không ngừng suy nghĩ về tình dục, đó không phải là sự sống độc thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.