Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

300. CHIẾC CHÌA KHÓA VẠN NĂNGBí quyết ở đây là chấp nhận và chấp nhận. Đó là chiếc chìa khóa vạn năng, nó có thể mở được mọi cánh cửa.

 

Không một chiếc ổ khóa nào có thể đóng chặt trước sự chấp nhận. Sự chấp nhận là chiếc chìa khóa có thể mở được mọi cánh cửa vì khi bạn chấp nhận một điều gì đó thì sự thay đổi sẽ xuất hiện trong bạn, khi đó không còn tồn tại bất kỳ xung đột nào trong bạn nữa. Khi bạn chấp nhận thì bạn không còn bị phân chia nữa, khi bạn chấp nhận thì bạn trở thành một đối tượng trọn vẹn.

Mọi khao khát đều đẹp. Lòng đam mê cũng đẹp, nếu bạn chấp nhận nó, nó sẽ trở thành lòng từ bi. Nếu bạn chấp nhận mọi khao khát, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi rắc rối đều biến mất. Khi bạn thấu hiểu được mọi khao khát, bạn trải qua nó, sống cùng với nó, vượt qua nó, khi đó bạn đã trưởng thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.