Thông tin truyện

VŨ CỰC THIÊN HẠ

Thể loại:

Kiếm hiệp

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

4226

VŨ CỰC THIÊN HẠ

Tóm tắt :

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ xoay quanh một chàng trai với biết bao tham vọng của tuổi trẻ - một thiếu niên bình thường mộng tưởng tiến vào võ phủ Thánh địa, lập chí theo đuổi cực hạn võ học.
Nhưng mà kết quả đối mặt khảo hạch cạnh tranh dữ dội, lại có con cháu quý tộc dựa thế đè người, thiếu niên bình thường nhỏ nhoi làm thế nào sống yên?
Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm ngặt, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài. Ở Thiên Diễn Đại Lục công pháp truyền thừa khó được như vậy, dù tiến vào võ phủ và tông môn, muốn học được võ học đỉnh cấp lại dễ vậy sao?
Ma Phương nho nhỏ đến từ Thần Vực, mở ra một thế giới của người mạnh.
Công pháp muốn học, vậy đi học cao cấp nhất.
Nghề nghiệp sinh tồn muốn chọn thì phải chọn thứ mà người khác đều không biết!
Quyết đấu nhiệt huyết, cạnh tranh của thiên tài. Thương mang ba xích, thẳng tiến ngàn dặm, võ đạo cực hạn, độc bộ thiên hạ!

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0001: Lời dẫn: Ma Phương – Lâm Minh 31/10/2018
2 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0002: Tảng đá kỳ dị 31/10/2018
3 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0003: Linh hồn vô chủ 31/10/2018
4 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0004: Công pháp truyền thừa 31/10/2018
5 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0005: Đổ đấu 31/10/2018
6 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0006: Tay không giết địch 31/10/2018
7 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0007: Trời sinh thần lực 31/10/2018
8 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0008: Tần hạnh hiên 31/10/2018
9 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0009: Minh Văn thuật 31/10/2018
10 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0010: Thánh Địa tụ tập mỹ nữ! 31/10/2018
11 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0011: Đại sư tỷ! 31/10/2018
12 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0012: Lời mời của Tần Hạnh Hiên! 31/10/2018
13 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0013: Bắt đầu Minh Văn 31/10/2018
14 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0014: Thực lực đề cao 31/10/2018
15 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0015: Cường Lực phù 31/10/2018
16 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0016: Bị nhục 31/10/2018
17 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0017: Lan vân nguyệt 31/10/2018
18 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0018: Bán ra 31/10/2018
19 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0019: Mộc Dịch thắc mắc 31/10/2018
20 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0020: Minh văn kỹ 31/10/2018
21 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0021: “Học đồ” Minh văn phù? 31/10/2018
22 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0022: Lực lượng và tinh tế 31/10/2018
23 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0023: Tiên thiên 31/10/2018
24 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0024: Hết khổ 31/10/2018
25 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0025: Bảo vệ hòa bình thế giới giao cho ta 31/10/2018
26 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0026: Đột phá 31/10/2018
27 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0027: Bắt đầu khảo hạch 31/10/2018
28 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0028: Âm mưu 31/10/2018
29 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0029: Chọn trọng kỵ tăng lên 31/10/2018
30 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0030: Hành hung con trai quân chủ 31/10/2018
31 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0031: Trói thì sẽ không tháo ra! 31/10/2018
32 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0032: Dựa thế áp người! 31/10/2018
33 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0033: Cuộc thi trắc lực! 31/10/2018
34 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0034: Ảo Cảnh quan! 31/10/2018
35 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0035: Bích ngọc đài! 31/10/2018
36 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0036: Lâm Minh võ đạo chi tâm 31/10/2018
37 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0037: Vạn tà không xâm 31/10/2018
38 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0038: Lung linh tháp 31/10/2018
39 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0039: Thế như chẻ tre 31/10/2018
40 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0040: Đột phá bốn tầng 31/10/2018
41 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0041: Lung Linh Tháp tầng thứ năm 31/10/2018
42 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0042: Vị trí đệ nhất 31/10/2018
43 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0043: Không phục 31/10/2018
44 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0044: Vừa đúng lúc dùng để giết ngươi! 31/10/2018
45 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0045: Phá cửu đạo chân ngôn 31/10/2018
46 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0046: Hai viên đan dược cực phẩm 31/10/2018
47 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0047: Thiên phú linh hồn của Lâm Minh 31/10/2018
48 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0048: Khảo hạch Minh Văn sư 31/10/2018
49 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0049: Minh phật thải liên 31/10/2018
50 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0050: Tài liệu tới tay 31/10/2018
51 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0051: Bài danh thạch 31/10/2018
52 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0052: Con cháu Lâm gia 31/10/2018
53 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0053: Khiêu khích 31/10/2018
54 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0054: So đấu không công bình 31/10/2018
55 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0055: Chiến 31/10/2018
56 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0056: Chân Nguyên Quyết tầng một đại thành 31/10/2018
57 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0057: Xếp hạng chiến 31/10/2018
58 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0058: Vạn sát trận 31/10/2018
59 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0059: Chênh lệch giữa tân sinh và lão sinh 31/10/2018
60 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0060: Hổ nhảy vào đàn dê 31/10/2018
61 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0061: Thương 31/10/2018
62 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0062: Thành tích cuối cùng 31/10/2018
63 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0063: Thần binh đường 31/10/2018
64 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0064: Công nghệ phức tạp 31/10/2018
65 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0065: Trọng thương Quán Hồng 31/10/2018
66 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0066: Tài nguyên của võ phủ! 31/10/2018
67 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0067: Võ kỹ không rõ phẩm cấp! 31/10/2018
68 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0068: Lựa chọn không bình thường của Lâm Minh! 31/10/2018
69 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0069: Luyện Lực như tơ 31/10/2018
70 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0070: Thác nước hàn đàm! 31/10/2018
71 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0071: Công pháp viên mãn 31/10/2018
72 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0072: Linh dược phù đại thành 31/10/2018
73 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0073: Luyện Tạng kỳ 31/10/2018
74 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0074: Thác nước bưng thương 31/10/2018
75 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0075: Ngày đổ đấu 31/10/2018
76 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0076: Lăng sâm, thác khổ 31/10/2018
77 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0077: Khi nào cần thì sẽ lấy ra! 31/10/2018
78 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0078: Tay không đỡ đao sắc 31/10/2018
79 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0079: Giao Long xuất hải 31/10/2018
80 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0080: Hình thức ban đầu của võ ý 31/10/2018
81 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0081: Luyện lực như tơ 31/10/2018
82 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0082: Thế lực khắp nơi 31/10/2018
83 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0083: Hoàng tử tranh đấu 31/10/2018
84 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0084: Cao thủ tập hợp 31/10/2018
85 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0085: Mộ dung tử, bạch tĩnh vân 31/10/2018
86 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0086: Giết địch tốc độ cực hạn 31/10/2018
87 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0087: Một đường càn quét hung mãnh 31/10/2018
88 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0088: Một thương cuối cùng 31/10/2018
89 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0089: Thành tích nghịch thiên 31/10/2018
90 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0090: Vân thân vương 31/10/2018
91 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0091: Nơi mũi thương chỉ tới 31/10/2018
92 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0092: Từ chối 31/10/2018
93 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0093: Chướng ngại 31/10/2018
94 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0094: Võ ý tái hiện 31/10/2018
95 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0095: Tác dụng của võ đạo chi tâm 31/10/2018
96 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0096: Giáo quan Hồng Hy 31/10/2018
97 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0097: Bảy thứ võ ý 31/10/2018
98 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0098: Lực chấn động 31/10/2018
99 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0099: Thương tốc 31/10/2018
100 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0100: Luyện Tạng đại thành 31/10/2018
101 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0101: Ngày quyết chiến đã đến 01/11/2018
102 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0102: Vạn chúng chú mục 01/11/2018
103 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0103: Súc thế 01/11/2018
104 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0104: Một thương kinh diễm! 01/11/2018
105 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0105: Cuồn cuộn như Trường Giang! 01/11/2018
106 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0106: Thanh danh lên cao! 01/11/2018
107 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0107: Một cửa ải tình dục! 01/11/2018
108 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0108: Yến hội long trọng! 01/11/2018
109 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0109: Hợp Hoan phân tông! 01/11/2018
110 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0110: Thất huyền lệnh! 01/11/2018
111 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0111: Tính toán của Vương Kiền 01/11/2018
112 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0112: Chu Viêm điên cuồng 01/11/2018
113 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0113: Quyết định của Thập hoàng tử 01/11/2018
114 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0114: Lễ vật của Dương Lâm 01/11/2018
115 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0115: Trương quan ngọc 01/11/2018
116 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0116: Tài liệu làm người ta phát điên 01/11/2018
117 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0117: Minh Văn sư khách tọa 01/11/2018
118 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0118: Sửa chữa Thần Lực phù 01/11/2018
119 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0119: Bạo vũ lê hoa 01/11/2018
120 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0120: Băng sương thủ hộ 01/11/2018
121 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0121: Huyết phù biến mất 01/11/2018
122 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0122: Ma Phương tái hiện 01/11/2018
123 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0123: Ba loại võ kỹ 01/11/2018
124 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0124: Cuồng phong động 01/11/2018
125 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0125: Tu luyện kiểu tự hành hạ mình 01/11/2018
126 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0126: Trương Quan Ngọc 01/11/2018
127 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0127: Thủ đoạn ti tiện 01/11/2018
128 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0128: Liêu Văn Uyên 01/11/2018
129 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0129: Bảo kiếm Nhân giai trung phẩm 01/11/2018
130 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0130: Một lạng Tinh Diệu Thạch 01/11/2018
131 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0131: Phong vân tái khởi 01/11/2018
132 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0132: Xem ai càng độc 01/11/2018
133 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0133: Tự chui đầu vào rọ? 01/11/2018
134 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0134: Thân pháp tiểu thành 01/11/2018
135 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0135: Minh thân 01/11/2018
136 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0136: Đột phá Dịch Cân kỳ! 01/11/2018
137 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0137: Uy lực của Kim Bằng Phá Hư! 01/11/2018
138 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0138: Mục tiêu Trọng Huyền Nhuyễn Ngân Thương! 01/11/2018
139 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0139: Hai thiên tài! 01/11/2018
140 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0140: Chiến ý bùng cháy! 01/11/2018
141 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0141 : Tốc độ cực hạn 01/11/2018
142 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0142: Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương 01/11/2018
143 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0143: Chân nguyên hóa hình 01/11/2018
144 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0144: Âu dương địch hoa 01/11/2018
145 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0145: Hạt giống Tà Thần 01/11/2018
146 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0146: Bạch Tĩnh Vân lo âu 01/11/2018
147 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0147: Đêm nay phế ngươi 01/11/2018
148 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0148: Cải lương không bằng bạo lực 01/11/2018
149 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0149: Giấy sinh tử 01/11/2018
150 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 0150: Thân pháp cực hạn 01/11/2018
151 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 151: Đối chọi gay gắt 01/11/2018
152 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 152: Phích lịch tà hỏa châu 01/11/2018
153 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 153: Khí thế áp bách 01/11/2018
154 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 154: Cầm tử nha 01/11/2018
155 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 155: Lôi Hỏa Sát Trận cỡ nhỏ 01/11/2018
156 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 156: Cắn nuốt Dong Nham Chi Hỏa 01/11/2018
157 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 157: Hỏa tinh 01/11/2018
158 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 158: Lôi minh cốc 01/11/2018
159 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 159: Lôi linh 01/11/2018
160 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 160: Oai lôi hỏa 01/11/2018
161 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 161: Phục dụng Huyết Linh Chi 01/11/2018
162 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 162: Bẫy rập 01/11/2018
163 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 163: Khoảnh khắc sinh tử! 01/11/2018
164 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 164: Hồng liên yêu viêm 01/11/2018
165 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 165: Ngụy hỏa tinh 01/11/2018
166 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 166: Tỷ muội vu nữ 01/11/2018
167 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 167: Đưa dê vào miệng cọp 01/11/2018
168 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 168: Giả làm hoàn khố 01/11/2018
169 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 169: Đồng sinh đồng tử Toái Tâm Cổ 01/11/2018
170 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 170: Vu thần tháp! 01/11/2018
171 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 171: Hành hạ Song Sát đến chết 01/11/2018
172 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 172: Mối thù của Na Y 01/11/2018
173 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 173: Thiên cấp hạ phẩm 01/11/2018
174 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 174: Bí mật của Vu Thần Tháp 01/11/2018
175 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 175: Ngạ quỷ giới 01/11/2018
176 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 176: Vu nô 01/11/2018
177 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 177: Truyền thuyết Thần quốc 01/11/2018
178 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 178: Chân nguyên Luyện Cốt! 01/11/2018
179 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 179: Ba kỳ bảo 01/11/2018
180 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 180: Đối mặt với Hậu Thiên 01/11/2018
181 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 181: Lồng giam trọng lực 01/11/2018
182 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 182: Tầng thứ bảy thần bí 01/11/2018
183 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 183: Trăm kiếp luân hồi 01/11/2018
184 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 184: Nghịch lân chi huyết 01/11/2018
185 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 185: Bất ngờ dung hợp 01/11/2018
186 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 186: Lang độc 01/11/2018
187 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 187: Bất diệt thánh hỏa 01/11/2018
188 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 188: Tâm tư của Na Thủy 01/11/2018
189 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 189: Quân sĩ Hỏa Xi 01/11/2018
190 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 190: Luân Hồi võ ý 01/11/2018
191 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 191: Rút sạch linh hồn của ngươi 01/11/2018
192 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 192: Chu Tước mê tung 01/11/2018
193 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 193: Giết xi cốt đả 01/11/2018
194 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 194: Thánh hỏa Hỏa Tinh 01/11/2018
195 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 195: Oai Thánh thú 01/11/2018
196 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 196: Lôi đình sơn 01/11/2018
197 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 197: Lôi đình thảo 01/11/2018
198 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 198: Lôi đình tích dịch 01/11/2018
199 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 199: Miểu sát 01/11/2018
200 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 200: Bảo vật lôi hệ 01/11/2018
201 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 201: Sào huyệt! 01/11/2018
202 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 202: Tử điện thần trúc! 01/11/2018
203 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 203: Gần tới đỉnh núi! 01/11/2018
204 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 204: Hồng y nữ tử! 01/11/2018
205 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 205: Long phượng đấu! 01/11/2018
206 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 206: Hang động giao long 01/11/2018
207 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 207: Trộm bảo vật 01/11/2018
208 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 208: Thắng lợi trở về 01/11/2018
209 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 209: Thánh nữ bị thương 01/11/2018
210 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 210: Chữa thương 01/11/2018
211 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 211: Thiếu niên kỳ quái 01/11/2018
212 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 212: Lôi Linh tiến hóa 01/11/2018
213 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 213: Nguyên từ thạch thai 01/11/2018
214 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 214: Kinh nghiệm khó quên nhất trong đời 01/11/2018
215 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 215: Hấp thu Tử Giao Thần Lôi 01/11/2018
216 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 216: Nắm giữ Lôi Linh 01/11/2018
217 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 217: Uy lực của Tử Giao Thần Lôi 01/11/2018
218 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 218: Quay về Thiên Vận Quốc 01/11/2018
219 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 219: Làm ngươi giãy giụa trong tuyệt vọng 01/11/2018
220 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 220: Thực lực tuyệt đối áp chế 01/11/2018
221 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 221: Giết âu dương địch hoa 01/11/2018
222 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 222: Tin người chết truyền ra 01/11/2018
223 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 223: Cao thủ Tiên Thiên gây nên? 01/11/2018
224 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 224: Lâm Minh trở về 01/11/2018
225 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 225: So tài dự tuyển bắt đầu 01/11/2018
226 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 226: Lâm Minh vs Giang Bân 01/11/2018
227 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 227: Thực lực Lăng Sâm cường đại 01/11/2018
228 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 228: Chiến thác khổ 01/11/2018
229 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 229: Vạn cân 01/11/2018
230 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 230: Võ ý quyết đấu 01/11/2018
231 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 231: Hình thiên kiếm 01/11/2018
232 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 232: Dẫn động thiên lôi 01/11/2018
233 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 233: Bảo khí Địa giai 01/11/2018
234 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 234: Thiên Huyền thành 01/11/2018
235 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 235: Xung đột 01/11/2018
236 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 236: Bản tính thiếu niên! 01/11/2018
237 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 237: Thiên tài linh hồn lực! 01/11/2018
238 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 238: Khương lan kiếm! 01/11/2018
239 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 239: Mượn Thiên Trì dùng một chút! 01/11/2018
240 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 240: Sơn môn quan! 01/11/2018
241 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 241: Quần anh tụ tập 01/11/2018
242 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 242: Hội võ bắt đầu 01/11/2018
243 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 243: Thanh hồng tiên tử 01/11/2018
244 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 244: Để lộ tài năng 01/11/2018
245 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 245: Nháy mắt đánh bại Vương Võ 01/11/2018
246 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 246: Kỳ vọng 01/11/2018
247 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 247: Qua vòng đấu tiểu tổ, tiến vào trước 100 01/11/2018
248 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 248: Đợt thi đấu thứ hai bắt đầu 01/11/2018
249 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 249: Kính thiền song tử 01/11/2018
250 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 250: Lâm Minh đấu với Bích Đình Hoa 01/11/2018
251 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 251: Một bên muốn đánh, một bên muốn chịu đòn 01/11/2018
252 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 252: Huyết tế thôi hồn đại pháp 01/11/2018
253 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 253: Phòng ngự tuyệt đối 01/11/2018
254 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 254: Đào người? 01/11/2018
255 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 255: Tiến vào nhóm hạng nhất 01/11/2018
256 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 256: Vòng chung kết bắt đầu 01/11/2018
257 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 257: Lôi điện làm thuẫn 01/11/2018
258 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 258: Một đòn chớp giật 01/11/2018
259 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 259: Khôi lỗi tông 01/11/2018
260 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 260: Nhường ta ba chiêu? 01/11/2018
261 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 261: Cái gì gọi là chênh lệch 01/11/2018
262 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 262: Ba chiêu phá địch 01/11/2018
263 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 263: Thiên tài thương đạo 01/11/2018
264 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 264: Trương Ngạn Triệu chi Huyết Lãng Đao 01/11/2018
265 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 265: Đao như hổ, thương như rồng 01/11/2018
266 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 266: Huyết vương tam sát 01/11/2018
267 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 267: Chân nguyên xanh da trời 01/11/2018
268 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 268: Thâm uyên chi hỏa 01/11/2018
269 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 269: Lâm Minh chiến Khương Lan Kiếm 01/11/2018
270 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 270: Ý cảnh quyết đấu 01/11/2018
271 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 271: Ăn trộm! 01/11/2018
272 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 272: Thời đại nhân vật chính! 01/11/2018
273 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 273: Âm ba công kích 01/11/2018
274 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 274: Ngộ đạo 01/11/2018
275 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 275: Đột phá Ngưng Mạch! 01/11/2018
276 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 276: Cảnh giới Tôi Tủy 01/11/2018
277 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 277: Chiến hỏa long 01/11/2018
278 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 278: Chiến cuộc rõ ràng 01/11/2018
279 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 279: Ngày cuối cùng 01/11/2018
280 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 280: Thực lực tăng vọt 01/11/2018
281 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 281: Tiến vào trước hạng ba 01/11/2018
282 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 282: Lâm Minh vs Mộc Cổ Bặc Vực 01/11/2018
283 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 283: Khôi lỗi chiến thể 01/11/2018
284 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 284: Hỏa Tà Thần vs Tử Giao Thần Lôi 01/11/2018
285 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 285: Thế không thể đỡ 01/11/2018
286 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 286: Mở màn chung kết 01/11/2018
287 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 287: Thanh hắc song kiếm 01/11/2018
288 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 288: Trận chiến đỉnh cao 01/11/2018
289 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 289: Tốc độ cực hạn 01/11/2018
290 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 290: Thanh kiếm thứ hai 01/11/2018
291 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 291: Một đòn cuối cùng 01/11/2018
292 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 292: Phần thưởng 01/11/2018
293 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 293: Ta ra tài liệu 01/11/2018
294 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 294: Ba cấp Thiên, Địa, Nhân 01/11/2018
295 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 295: Thiên tài Thiên giai 01/11/2018
296 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 296: Ta không phục 01/11/2018
297 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 297: Khác nhau một trời một vực 01/11/2018
298 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 298: Thực lực phục chúng 01/11/2018
299 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 299: Nhập Thiên Đan tới tay 01/11/2018
300 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 300: Đại sư đúc thương 01/11/2018
301 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 301: Chiến thắng về nước 06/11/2018
302 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 302: Rắn độc 06/11/2018
303 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 303: Mười năm sau lại đến đi 06/11/2018
304 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 304: Thiên ngoại hữu thiên 06/11/2018
305 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 305: Võ đạo như luyện khí chi đạo 06/11/2018
306 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 306: Dùng nhập thiên đan! 06/11/2018
307 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 307: Dược lực Tôi Tủy! 06/11/2018
308 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 308: Chu tước cấm thần lục! 06/11/2018
309 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 309: Hỏa diễm chi tử! 06/11/2018
310 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 310: Thần thương thành! 06/11/2018
311 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 311: Lại tới Nam Cương 06/11/2018
312 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 312: Xích Nguyệt Giáo chủ 06/11/2018
313 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 313: Diệt xích nguyệt 06/11/2018
314 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 314: Đêm đẫm máu – Hấp thu Địa Tâm Xích Viêm 06/11/2018
315 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 315: Diệt môn 06/11/2018
316 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 316: Thú triều 06/11/2018
317 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 317: Trở về gia tộc 06/11/2018
318 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 318: Thú triều đột kích 06/11/2018
319 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 319: Chiến đấu kịch liệt 06/11/2018
320 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 320: Quét ngang dọc đường 06/11/2018
321 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 321: Sát khí ẩn giấu 06/11/2018
322 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 322: Chém giết cự mãng 06/11/2018
323 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 323: Khách không mời 06/11/2018
324 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 324: Cô gái áo trắng 06/11/2018
325 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 325: Thú triều tập kích đêm 06/11/2018
326 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 326: Sát thủ 06/11/2018
327 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 327: Ngươi không cản được ta 06/11/2018
328 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 328: Lên trời không đường xuống đất không cửa 06/11/2018
329 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 329: Cảm giác bị phớt lờ 06/11/2018
330 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 330: Động thủ 06/11/2018
331 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 331: Ứ nê cự thú 06/11/2018
332 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 332: Lôi Hỏa ánh sáng 06/11/2018
333 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 333: Lam Y thỉnh cầu 06/11/2018
334 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 334: Bảo tàng Lam Nguyệt Tông 06/11/2018
335 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 335: Phương pháp ẩn nấp 06/11/2018
336 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 336: Chia sẻ bí mật 06/11/2018
337 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 337: Ra tay 06/11/2018
338 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 338: Thời khắc sinh tử 06/11/2018
339 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 339: Núi hoang tuyệt lộ 06/11/2018
340 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 340: Toái Tinh dong huyết! 06/11/2018
341 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 341: Sự do người làm! 06/11/2018
342 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 342: Tủy như kim loại! 06/11/2018
343 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 343: Mảnh xương vỡ! 06/11/2018
344 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 344: Lôi phá ma công! 06/11/2018
345 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 345: Thoát thai hoán cốt 06/11/2018
346 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 346: Địa điểm bảo tàng 06/11/2018
347 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 347: Mưa gió sắp tới 06/11/2018
348 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 348: Tâm tư thiếu nữ 06/11/2018
349 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 349: Truyền thừa 06/11/2018
350 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 350: Âm minh đảo 06/11/2018
351 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 351: Vào kho báu 08/11/2018
352 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 352: Bế quan 08/11/2018
353 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 353: Thần hoàng đảo 08/11/2018
354 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 354: Ngô đồng các 08/11/2018
355 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 355: Vào tông môn 08/11/2018
356 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 356: Thọ yến bắt đầu 08/11/2018
357 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 357: Phải thấy máu rồi 08/11/2018
358 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 358: Đấu so kỹ năng 08/11/2018
359 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 359: Chọc giận 08/11/2018
360 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 360: Không bớt lo 08/11/2018
361 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 361: Lục tông vây đổ 08/11/2018
362 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 362: Gần người vật lộn 08/11/2018
363 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 363: Thể chất đặc thù 08/11/2018
364 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 364: Bẫy 08/11/2018
365 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 365: Đến bao nhiêu ta tiếp bấy nhiêu 08/11/2018
366 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 366: Bổn cũ soạn lại 08/11/2018
367 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 367: Thiên phú cấp Thánh 08/11/2018
368 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 368: Ngạo thị quần hùng 08/11/2018
369 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 369: Chiến 08/11/2018
370 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 370: Phượng sí tường không 08/11/2018
371 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 371: Ngươi làm khó dễ được ta? 08/11/2018
372 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 372: Thương múa trời cao 08/11/2018
373 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 373: Thánh nữ truyền thuyết 08/11/2018
374 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 374: Kim tinh! 08/11/2018
375 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 375: Thương thế! 08/11/2018
376 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 376: Thương thế! 08/11/2018
377 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 377: Thánh tử của Ma Vực! 08/11/2018
378 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 378: Tử khí đông lai, song long tưởng tranh! 08/11/2018
379 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 379: Mặt đầy bụi đất 08/11/2018
380 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 380: Diệt huyết tà lôi 08/11/2018
381 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 381: Con cháu Minh Đế 08/11/2018
382 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 382: Lôi Linh giao chiến 08/11/2018
383 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 383: Đại hoang huyết kích 08/11/2018
384 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 384: Tôi Tủy chiến Ma Công 08/11/2018
385 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 385: Trận chiến Vương giả 08/11/2018
386 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 386: Tiền trảm hậu tấu 08/11/2018
387 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 387: Đối chất 08/11/2018
388 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 388: Liên minh 08/11/2018
389 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 389: Hội chúc mừng 08/11/2018
390 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 390: Hấp thu Diệt Huyết Tà Lôi 08/11/2018
391 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 391: Lôi Linh mới 08/11/2018
392 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 392: Thần Hoàng Bí cảnh 08/11/2018
393 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 393: Chấm huyết tinh, vào Bí cảnh 08/11/2018
394 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 394: Hỏa chi ý cảnh 08/11/2018
395 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 395: Lạc tinh chi hỏa 08/11/2018
396 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 396: Thu phục 08/11/2018
397 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 397: Cổ Phượng đại điện 08/11/2018
398 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 398: Thí nghiệm huyết mạch 08/11/2018
399 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 399: Ngôn ngữ Thần Vực 08/11/2018
400 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 400: Thí luyện chiến tướng cuối cùng 08/11/2018
401 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 401: Bảy ngày 12/11/2018
402 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 402: Tin người chết 12/11/2018
403 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 403: Vô tận thí luyện 12/11/2018
404 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 404: Dòng sông cổ quái 12/11/2018
405 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 405: Khai chiến 12/11/2018
406 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 406: Điều lệnh 12/11/2018
407 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 407: Thư cầu cứu 12/11/2018
408 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 408: Xuất quan 12/11/2018
409 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 409: Tiến về chiến trường Nam Hải! 12/11/2018
410 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 410: Mục tiêu, Huyết Sát Đảo! 12/11/2018
411 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 411: Sát thần! 12/11/2018
412 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 412: Ngọc giản bị vỡ! 12/11/2018
413 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 413: Sát na vĩnh hằng! 12/11/2018
414 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 414: Đừng nhúc nhích, ngươi sẽ tốt lên thôi! 12/11/2018
415 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 416: Cảm giác không mất đi, thật là tốt! 12/11/2018
416 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 417: Đi tới Thất Huyền Cốc 12/11/2018
417 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 418: Yến hội tại Thất Huyền Cốc 12/11/2018
418 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 419: Lấy mạng của ngươi 12/11/2018
419 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 420: Kẻ chắn ta chết 12/11/2018
420 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 421: Một đường quét ngang 12/11/2018
421 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 422: Âu Dương tông chủ 12/11/2018
422 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 423: Tử viêm hóa tinh 12/11/2018
423 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 424: Thảm thiết 12/11/2018
424 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 425: Máu nhuộm cát đá 12/11/2018
425 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 426: Trời giáng điềm lành 12/11/2018
426 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 427: Đổi trời 12/11/2018
427 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 428: Lại mở Ma Phương 12/11/2018
428 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 429: Ma đế 12/11/2018
429 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 430: Về thần hoàng đảo 12/11/2018
430 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 431: Không có lựa chọn nào khác 12/11/2018
431 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 432: Ta đền 12/11/2018
432 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 433: Ngọc giản đỏ như máu 12/11/2018
433 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 434: Thu phí cố định 12/11/2018
434 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 435: Hôn sự 12/11/2018
435 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 436: Chiến trường sát đạo 12/11/2018
436 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 437: Mệnh vẫn 12/11/2018
437 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 438: Liên minh thời chiến 12/11/2018
438 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 439: Chiến binh cấp một 12/11/2018
439 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 440: Săn giết bắt đầu 12/11/2018
440 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 441: Huyết ẩm chi ấn 12/11/2018
441 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 442: Hỏa phủ 12/11/2018
442 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 443: Linh thực sâm lâm 12/11/2018
443 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 444: Thi vệ 12/11/2018
444 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 445: Chém giết! 12/11/2018
445 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 446: Bản ghi chép của Ma Đế! 12/11/2018
446 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 447: Kích quyết chi uy 12/11/2018
447 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 448: Suối máu! 12/11/2018
448 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 449: Chiến trường thượng cổ! 12/11/2018
449 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 450: Cổ trận mở ra 12/11/2018
450 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 451: Thế giới sắp sụp đổ 12/11/2018
451 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 452: Bẫy rập chết chóc 12/11/2018
452 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 415: Tinh huyết Chu Tước 12/11/2018
453 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 453: Mười giây 12/11/2018
454 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 454: Danh tiếng Huyết Ma 12/11/2018
455 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 455: Ta xúc động 12/11/2018
456 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 456: Phạm thiên long căn 12/11/2018
457 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 457: Truyền tống trận thượng cổ 12/11/2018
458 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 458: Mưa gió sắp tới 12/11/2018
459 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 459: Quần hùng tề tụ 12/11/2018
460 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 460: Không gian thông suốt 12/11/2018
461 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 461: Chủ thế giới 12/11/2018
462 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 462: Pháp tắc khác biệt 12/11/2018
463 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 463: Ngại quá, nhường đường chút 12/11/2018
464 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 464: Ma thần đế cung 12/11/2018
465 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 465: Hoang nguyên màu máu 12/11/2018
466 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 466: Toàn diện áp chế 12/11/2018
467 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 467: Đánh chết 12/11/2018
468 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 468: Sổ tay vô danh 12/11/2018
469 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 469: Bá đạo 12/11/2018
470 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 470: Giao chiến 12/11/2018
471 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 471: Uy danh 12/11/2018
472 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 472: Thảm thiết 12/11/2018
473 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 473: Đồ lục 12/11/2018
474 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 474: Một mình giết ba người 12/11/2018
475 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 475: Ba người phản bội 12/11/2018
476 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 476: Mở trận 12/11/2018
477 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 477: Lôi Kinh Thiên phủ xuống 12/11/2018
478 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 478: Độn phù 12/11/2018
479 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 479: Ở đó chờ ta 12/11/2018
480 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 480: Cùng làm bạn trong cuộc đời này! 12/11/2018
481 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 481: Mục Thanh Y bị buộc đến tuyệt cảnh 12/11/2018
482 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 482: Kế hoạch điên cuồng! 12/11/2018
483 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 483: Bạch quang! 12/11/2018
484 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 484: Vào đế cung! 12/11/2018
485 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 485: Bại lộ hành tung 12/11/2018
486 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 486: Cơ quan con rối 12/11/2018
487 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 487: Kịch độc hôi cáp 12/11/2018
488 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 488: Mở ra Ma Đế Dược Viên 12/11/2018
489 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 489: Hai gốc linh căn 12/11/2018
490 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 490: Huyễn Vô Cơ phá trận 12/11/2018
491 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 491: Thề quyết phá trận này 12/11/2018
492 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 492: Càn khôn dung nhật lô! 12/11/2018
493 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 493: Ánh sáng đỏ khủng bố 12/11/2018
494 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 494: Mở ra cổ trận 12/11/2018
495 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 495: Khoảng cách mười dặm 12/11/2018
496 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 496: Trong thiên hạ, ai có thể cản ta? 12/11/2018
497 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 497: Gốc Phạm Thiên Long Căn thứ hai 12/11/2018
498 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 498: Lại vào động phủ 12/11/2018
499 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 499: Chó già 12/11/2018
500 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 500: Thu lô 12/11/2018
501 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 501: Ra ngoài 16/11/2018
502 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 502: Nuốt phục Phạm Thiên Long Căn 16/11/2018
503 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 503: Luyện long căn 16/11/2018
504 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 504: Tôi Tủy đại thành 16/11/2018
505 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 505: Trong mưa 16/11/2018
506 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 506: Lôi Linh của ngươi không tồi 16/11/2018
507 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 507: Thế như chẻ tre 16/11/2018
508 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 508: Đến bước đường cùng 16/11/2018
509 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 509: Huyễn diệt mộng quang 16/11/2018
510 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 510: Kỳ hạn mười năm 16/11/2018
511 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 511: Rời đi 16/11/2018
512 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 512: Pháp tắc thời không 16/11/2018
513 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 513: Thế giới Cự Ma 16/11/2018
514 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 514: Vả miệng 50 lần 16/11/2018
515 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 515: Được voi đòi tiên! 16/11/2018
516 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 516: Thanh hà! 16/11/2018
517 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 517: Lôi linh! 16/11/2018
518 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 518: Tạo phản! 16/11/2018
519 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 519: Máu tươi nở rộ! 16/11/2018
520 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 520: Bước đầu vào Sát đạo 16/11/2018
521 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 521: Sáu đại trưởng lão 16/11/2018
522 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 522: Cực tinh, huyết sát nguyên 16/11/2018
523 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 523: Hình xăm Thiên Ma 12 cánh 16/11/2018
524 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 524: Mặc cổ 16/11/2018
525 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 525: Giết người trên đường phố 16/11/2018
526 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 526: Ánh sáng đỏ bay bắn ra 16/11/2018
527 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 527: Cường đạo 16/11/2018
528 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 528: Cực Tinh thành 16/11/2018
529 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 529: Cực tinh thông thiên tháp 16/11/2018
530 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 530: Thủ thắng 16/11/2018
531 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 531: Đánh tiếp 16/11/2018
532 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 532: Không ai dám đánh 16/11/2018
533 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 533: Thiên Ma thất tinh 16/11/2018
534 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 534: Nhớ lại 16/11/2018
535 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 535: Uy hiếp 16/11/2018
536 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 536: Thông Thiên Tháp tầng thứ hai 16/11/2018
537 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 537: Phá hồn lĩnh vực 16/11/2018
538 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 538: Thực lực của Thiên Ma 4 cánh 16/11/2018
539 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 539: Ba thắng liên tiếp 16/11/2018
540 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 540: Tu luyện địa hạng đặc biệt 16/11/2018
541 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 541: Lại ngộ đạo 16/11/2018
542 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 542: Càng tiến thêm một bước 16/11/2018
543 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 543: Yêu vương chiến thể 16/11/2018
544 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 544: Đối chọi gay gắt 16/11/2018
545 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 545: Huyết chiến 16/11/2018
546 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 546: Đại thu hoạch 16/11/2018
547 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 547: Ý cảnh tăng lên 16/11/2018
548 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 548: Mệnh Vẫn tám tầng 16/11/2018
549 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 549: Mặc Cổ đề nghị 16/11/2018
550 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 550: Hình thiên! 16/11/2018
551 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 551: Ước chiến! 16/11/2018
552 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 552: Tiên Thiên trung kỳ! 18/11/2018
553 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 553: Chiến Huyết Man 18/11/2018
554 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 554: Thần lực! 18/11/2018
555 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 555: Lực lượng ý cảnh 18/11/2018
556 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 556: Hình Thiên tuyên chiến 18/11/2018
557 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 557: Sách cổ 18/11/2018
558 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 558: Khai chiến 18/11/2018
559 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 559: Hủy Diệt ý cảnh 18/11/2018
560 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 560: Huyết Ma buông xuống 18/11/2018
561 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 561: Huy chương Vương Giả 18/11/2018
562 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 562: Con đường của Đế giả 18/11/2018
563 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 563: Bát môn độn giáp 18/11/2018
564 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 564: Vô danh thần đan 18/11/2018
565 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 565: Bát môn – hưu môn 18/11/2018
566 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 566: Vào tầng ba 18/11/2018
567 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 567: Lôi chi ý cảnh 18/11/2018
568 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 568: Tự sáng tạo chiêu thức 18/11/2018
569 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 569: Trận chiến đầu tiên 18/11/2018
570 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 570: Diệu dụng ý cảnh 18/11/2018
571 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 571: Ma kim trùng 18/11/2018
572 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 572: Tốc độ công kích cực hạn 18/11/2018
573 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 573: Con đường tông sư võ đạo 18/11/2018
574 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 574: Tiên Thiên hậu kỳ 18/11/2018
575 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 575: Huy chương Chung Kết Giả 18/11/2018
576 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 576: Liên kích 18/11/2018
577 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 577: 87 điểm số giết chóc 18/11/2018
578 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 578: Lai lịch Hắc Lưu Ly Châu 18/11/2018
579 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 579: Vương giả Tù Lung 18/11/2018
580 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 580: Tư cách thí luyện 18/11/2018
581 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 581: Tử huyễn quán hồng 18/11/2018
582 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 582: Phong hào tu la 18/11/2018
583 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 583: Hạn ngươi một ngày rời đi 18/11/2018
584 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 584: Lồng giam mở ra 18/11/2018
585 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 585: Thiên Ma Lực Trường 18/11/2018
586 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 586: Hỗn Độn lao ngục! 18/11/2018
587 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 587: Chất vấn, vạn năm chỉ có một! 18/11/2018
588 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 588: Vương giả trăm ngày! 18/11/2018
589 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 589: Nguy cơ! 18/11/2018
590 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 590: Được ăn cả ngã về không! 18/11/2018
591 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 591: Đột phá – Bát Môn Độn Giáp! 18/11/2018
592 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 592: Lại phá – lồng giam cuối cùng! 18/11/2018
593 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 593: Thiên Ma võ ý Tu La! 18/11/2018
594 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 594: Trở về! Dùng máu tế thương! 18/11/2018
595 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 595: Bắt ngươi tế đao 18/11/2018
596 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 596: Dùng ngón tay thay thương 18/11/2018
597 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 597: Đâm lao phải theo lao 18/11/2018
598 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 598: Chiến liên tiếp ba trận 18/11/2018
599 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 599: Chiến với Khai Dương 18/11/2018
600 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 600: Miểu sát 18/11/2018
601 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 601: Đao mang lĩnh vực 19/11/2018
602 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 602: Lại diệt 19/11/2018
603 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 603: Chiến linh 19/11/2018
604 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 604: Không xuống chơi ư? 19/11/2018
605 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 605: Lực trường bùng nổ 19/11/2018
606 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 606: Khế ước thú – Phong Long 19/11/2018
607 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 607: Một thương sáng lạn 19/11/2018
608 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 608: Trở thành Tôn Chủ! 19/11/2018
609 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 609: Di sản của Hắc Ám Tôn Chủ 19/11/2018
610 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 610: Hoặc là rời đi, hoặc là chiến một trận 19/11/2018
611 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 611: Tháp chủ Cực Tinh Tháp 19/11/2018
612 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 612: Đường duy nhất thoát khỏi tuyệt cảnh 19/11/2018
613 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 613: Ma Quang ra tay 19/11/2018
614 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 614: Ma Khanh phun trào 19/11/2018
615 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 615: Tiến vào con đường của Đế Giả 19/11/2018
616 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 616: Trận chiến ý chí 19/11/2018
617 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 617: Một ngọn đèn một thế giới 19/11/2018
618 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 618: Ý chí quang huy 19/11/2018
619 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 619: Lựa chọn của Lâm Minh 19/11/2018
620 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 620: Đế tôn lực trường 19/11/2018
621 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 621: Muôn hoa khoe sắc 19/11/2018
622 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 622: Ngưng kết chiến linh 19/11/2018
623 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 623: Xuất quan 19/11/2018
624 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 624: Tiến vào Vạn Cổ Ma Khanh 19/11/2018
625 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 625: Tuấn kiệt tụ tập 19/11/2018
626 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 626: Cánh cửa không gian 19/11/2018
627 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 627: Tà vật 19/11/2018
628 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 628: Huyết tinh chi địa 19/11/2018
629 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 629: Huyết yêu cốt 19/11/2018
630 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 630: Bắt được Huyết Yêu Cốt 19/11/2018
631 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 631: Một mình rời đi 19/11/2018
632 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 632: Nuốt Huyết Yêu Cốt 19/11/2018
633 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 633: Tấn công bình cảnh! 19/11/2018
634 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 634: Ngưng kết Toàn Đan! 19/11/2018
635 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 635: Toàn Đan chi biến! 19/11/2018
636 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 636: Chiến linh hộ thể 19/11/2018
637 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 637: Thực lực Toàn Đan kỳ 19/11/2018
638 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 638: 3000 đại thế giới 19/11/2018
639 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 639: Tế sống 19/11/2018
640 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 640: Vạn niên thi thảo 19/11/2018
641 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 641: Ma khanh lần nữa phun trào 19/11/2018
642 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 642: Lầm vào cấm địa 19/11/2018
643 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 643: Đi ra rồi? 19/11/2018
644 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 644: Lặng lẽ tới gần miệng hố khổng lồ! 19/11/2018
645 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 645: Lực trường khép kín 19/11/2018
646 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 646: Sông hoàng tuyền 19/11/2018
647 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 647: Thượng cổ cự thú 19/11/2018
648 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 648: Thi sát 19/11/2018
649 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 649: Hai thương đâm chết 19/11/2018
650 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 650: Đại cơ duyên 19/11/2018
651 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 651: Thiên giai Ma Thần Chi Cốt 19/11/2018
652 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 652: Thần nữ 19/11/2018
653 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 653: Giết người 19/11/2018
654 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 654: 10 cánh đỉnh phong! 19/11/2018
655 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 655: Hắc động toàn đan 19/11/2018
656 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 656: Mở lại thần nữ quan! 19/11/2018
657 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 657: Ra khỏi cấm địa! 19/11/2018
658 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 658: Miểu sát yêu thú! 19/11/2018
659 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 659: Trở về Cực Tinh Tháp chủ! 19/11/2018
660 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 660: Khí thế vô địch! 19/11/2018
661 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 661: Ánh sáng của chiến linh 19/11/2018
662 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 662: Phán ngươi tử hình 19/11/2018
663 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 663: Thiên giai bạch thương 19/11/2018
664 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 664: Chiến trường biến hóa! 19/11/2018
665 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 665: Thành tựu 12 cánh! 19/11/2018
666 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 666: Thương đen 19/11/2018
667 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 667: Hạ nô ấn 19/11/2018
668 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 668: Trở lại Nam Thiên Vực 19/11/2018
669 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 669: Tin tức Thần Hoàng Đảo 19/11/2018
670 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 670: Thiếu nữ lô đỉnh 19/11/2018
671 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 671: Ngươi là Lâm Minh? 19/11/2018
672 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 672: Sưu hồn 19/11/2018
673 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 673: Mục Thiên Vũ nhắn lại 19/11/2018
674 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 674: Mở ra Ma Phương lần thứ năm 19/11/2018
675 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 675: Huyễn Vũ Thiếp ra tay 19/11/2018
676 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 676: Mục Băng Vân Toàn Đan kỳ 19/11/2018
677 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 677: Chiến cự côn! 19/11/2018
678 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 678: Lâm Minh phản kích 19/11/2018
679 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 679: Thương nặng Huyễn Vũ Thiếp 19/11/2018
680 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 680: Hàng phục 19/11/2018
681 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 681: Mục Thiên Vũ vướng bận 19/11/2018
682 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 682: Phản kích Nam Hải Ma Vực 19/11/2018
683 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 683: Vạn dặm đánh bất ngờ 19/11/2018
684 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 684: Có cái gì thương lượng 19/11/2018
685 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 685: Mục đích hôm nay của ta chỉ là giết người 19/11/2018
686 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 686: Cướp sạch 19/11/2018
687 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 687: Bái kiến Thái tử Thần quốc 19/11/2018
688 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 688: Đi tới Huyền Cung 19/11/2018
689 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 689: Gặp lại 19/11/2018
690 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 690: Hôn! 19/11/2018
691 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 691: Một đêm ôn tồn! 19/11/2018
692 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 692: Đàm phán! 19/11/2018
693 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 693: Xung đột! 19/11/2018
694 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 694: Chênh lệch tuyệt đối! 19/11/2018
695 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 695: Giương cung bạt kiếm 19/11/2018
696 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 696: Chém đứt đao 19/11/2018
697 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 697: Đại sảnh đẫm máu 19/11/2018
698 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 698: Uy hiếp 19/11/2018
699 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 699: Đạp phá thiết hài vô mịch xử 19/11/2018
700 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 700: Thái tử Thần quốc! 19/11/2018
701 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 701: Đi, đi với ta đón chúng nó! 20/11/2018
702 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 702: Tinh Cực đến! 20/11/2018
703 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 703: Muốn Tinh Cực hộc máu! 20/11/2018
704 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 704: Phòng ngự kinh khủng của Cự Côn! 20/11/2018
705 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 705: Về nhà 20/11/2018
706 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 706: Thành tựu Hắc Động Toàn Đan 20/11/2018
707 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 707: Huyễn Vô Cơ xuất quan 20/11/2018
708 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 708: Đột phá Toàn Đan trung kỳ 20/11/2018
709 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 709: Lại mở ra Bát Môn Độn Giáp 20/11/2018
710 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 710: Thần chết trong đêm tối 20/11/2018
711 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 711: Quét ngang Nam Hải Ma Vực 20/11/2018
712 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 712: Giết sạch 20/11/2018
713 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 713: Kẻ ở lại Nam Hải Ma Vực, chết! 20/11/2018
714 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 714: Vang danh Sát Thần 20/11/2018
715 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 715: Thí luyện cấp Vương 20/11/2018
716 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 716: Chiến sĩ thượng cổ Phượng tộc 20/11/2018
717 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 717: Đạt được tư cách 20/11/2018
718 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 718: Địa điểm thí luyện khiến người ta rung động 20/11/2018
719 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 719: Viễn cổ hoàng thành 20/11/2018
720 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 720: Vật tổ Cổ Phượng 20/11/2018
721 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 721: Trắc nghiệm pháp tắc 20/11/2018
722 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 722: Tìm hiểu căn nguyên hỏa hệ 20/11/2018
723 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 723: Đối chọi gay gắt 20/11/2018
724 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 724: Đá vật tổ Phần Thiên 20/11/2018
725 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 725: Đá khắc Hỗn Độn 20/11/2018
726 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 726: Hóa thần kính 20/11/2018
727 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 727: Nữ nhân váy đỏ 20/11/2018
728 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 728: Ý cảnh đầu tiên – Biển lửa nóng rực 20/11/2018
729 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 729: Xông phá thế giới đầu tiên 20/11/2018
730 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 730: Một kích phá thế giới! 20/11/2018
731 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 731: Dung hợp ý cảnh, tự nghĩ ra chiêu thức! 20/11/2018
732 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 732: Chín tầng Chu Tước Cấm Thần Lục! 20/11/2018
733 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 733: Thế giới tầng thứ hai của Hóa Thần Kính! 20/11/2018
734 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 734: Thiên giai Hỏa Tinh! 20/11/2018
735 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 735: Toàn Đan trung kỳ đỉnh phong 20/11/2018
736 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 736: Xuất quan 20/11/2018
737 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 737: Khảo hạch cuối cùng 20/11/2018
738 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 738: Máu cổ phượng 20/11/2018
739 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 739: 50 tức 20/11/2018
740 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 740: Nghịch chuyển dãy tinh tú 20/11/2018
741 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 741: Đổi lấy máu Cổ Phượng 20/11/2018
742 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 742: Đạt đến Toàn Đan hậu kỳ 20/11/2018
743 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 743: Quay về Thiên Diễn 20/11/2018
744 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 744: Máu nhuộm biển sâu 20/11/2018
745 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 745: Chiến đấu Huyễn Vô Cơ 20/11/2018
746 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 746: Chênh lệch quá lớn! 20/11/2018
747 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 747: Đuổi giết mười vạn dặm! 20/11/2018
748 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 748: Đuổi về Nam Thiên Vực 20/11/2018
749 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 749: Cái chết của Huyễn Vô Cơ 20/11/2018
750 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 750: Trở về tiểu thế giới 20/11/2018
751 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 751: Nam Hải Ma Vực bị huỷ diệt 20/11/2018
752 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 752: Lâm Minh đại hôn, hoàng tử Thần quốc 20/11/2018
753 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 753: Nữ nhân thần bí 20/11/2018
754 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 754: Ngọc bội Thần nữ 20/11/2018
755 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 755: Giương cung bạt kiếm 20/11/2018
756 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 756: Quyết đấu Chiến linh 20/11/2018
757 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 757: Đoan mộc quần, lam thấm, phong thần 20/11/2018
758 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 758: Đêm động phòng hoa chúc 20/11/2018
759 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 759: Cô gái bí ẩn, Thần Khí bộ tộc 20/11/2018
760 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 760: Mộc linh ngọc 20/11/2018
761 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 761: Đi tới Cửu Đỉnh Thần quốc 20/11/2018
762 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 762: Bạch long ngọc hành 20/11/2018
763 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 763: Con đường phát tài 20/11/2018
764 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 764: Vòng ngọc cổ 20/11/2018
765 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 765: Đấu giá! 20/11/2018
766 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 766: Bị đen đủi! 20/11/2018
767 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 767: Ngọc bài Bạch Long! 20/11/2018
768 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 768: Lan đạo chân nhân, thiên mệnh bảng! 20/11/2018
769 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 769: Lan Đạo Chân Nhân giám định! 20/11/2018
770 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 770: Mở ra toàn bộ Càn Khôn Dung Nhật Lô 20/11/2018
771 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 771: Thiên Cơ thương hội 20/11/2018
772 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 772: Thiên hoa thạch 20/11/2018
773 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 773: Lòng xấu xa 20/11/2018
774 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 774: Tiểu tiểu 20/11/2018
775 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 775: Lưỡi đao 20/11/2018
776 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 776: Quét ngang 20/11/2018
777 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 777: Chiến linh cấp thanh đồng đại thành 20/11/2018
778 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 778: Mới chiến Thiên Mệnh Bảng 20/11/2018
779 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 779: Ác chiến Vu Khê thành 20/11/2018
780 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 780: Đi lên võ đài đỉnh cao 20/11/2018
781 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 781: Ma đế khải giáp 20/11/2018
782 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 782: Tiêu diệt Thi Quỷ Nhân 20/11/2018
783 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 783: Bước lên Thiên Mệnh Bảng 20/11/2018
784 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 784: Thái tử cho mời 20/11/2018
785 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 785: Ta xem áo giáp ngươi một chút 20/11/2018
786 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 786: Bá đạo 20/11/2018
787 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 787: Ước định mười chiêu 20/11/2018
788 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 788: Đối chiến Sát đạo 20/11/2018
789 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 789: Đầm lầy màu đen tám ngàn dặm 20/11/2018
790 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 790: Thỉnh cầu của Thiên Cơ Tiểu Tiểu 20/11/2018
791 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 791: Luyện chế Ngũ Sắc Luyện Hư Đan 20/11/2018
792 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 792: Kinh Môn trong Bát Môn Độn Giáp 20/11/2018
793 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 793: Giải thưởng trên trời 20/11/2018
794 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 794: Phân bộ của Tu La Thần quốc 20/11/2018
795 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 795: 30 vạn Nguyên linh thạch 20/11/2018
796 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 796: Lâm Lan Kiếm 20/11/2018
797 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 798: Tốc độ khó tin 20/11/2018
798 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 799: Hồi mã thương 20/11/2018
799 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 800: Máu nhuộm Pha Đà Sơn! 20/11/2018
800 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 797: Cướp bóc 20/11/2018
801 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 801: Thế như chẻ tre! 21/01/2019
802 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 802: Giết tư đồ! 21/01/2019
803 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 803: Diệt danh túc! 21/01/2019
804 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 804: Hoàng thúc Tu La Quốc 21/01/2019
805 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 805: Đại thành Chiến Linh chi uy 21/01/2019
806 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 806: Bóp áp 21/01/2019
807 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 807: Thiên Mệnh Bảng mới, phong hào Tử Thần 21/01/2019
808 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 808: Mệnh Vẫn một cửa 21/01/2019
809 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 809: Toàn Đan thứ hai 21/01/2019
810 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 810: Nguy cơ! 21/01/2019
811 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 811: Sát cục 21/01/2019
812 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 812: Đầm lầy tử vong 21/01/2019
813 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 813: Thận khí 21/01/2019
814 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 814: Cửu thiên lôi vực 21/01/2019
815 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 815: Tái sinh sau hủy diệt 21/01/2019
816 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 816: Mầm non Tà Thần 21/01/2019
817 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 817: Tất Như Ngọc phát điên 21/01/2019
818 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 818: Lôi quang luyện thể 21/01/2019
819 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 819: Hạo bạch chi kiếm, lôi điện chi nguyên 21/01/2019
820 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 820: Bộ tộc thiên đố, Bát Vẫn Lôi Hoàng 21/01/2019
821 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 821: Ra Lôi Vực, chiến Ma sứ 01/02/2019
822 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 822: Uy lực của lôi quang 01/02/2019
823 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 823: Giết chết Quốc sư Thần quốc 01/02/2019
824 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 824: Tử thần chú 01/02/2019
825 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 825: Tu La Thần Hoàng ra tay 01/02/2019
826 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 826: Thần Khí bộ tộc, Trung Thiên thế giới 01/02/2019
827 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 827: Thích bạch 01/02/2019
828 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 828: Đây không phải là trọng điểm 01/02/2019
829 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 829: Giằng co 01/02/2019
830 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 830: Đến bao nhiêu, tiếp bấy nhiêu 01/02/2019
831 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 831: Chiến 01/02/2019
832 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 832: Sơn Vũ Dục đến 01/02/2019
833 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 833: Tư đồ yêu nguyệt 01/02/2019
834 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 835: Chúng bảo tề tụ! 01/02/2019
835 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 836: Tử khí đông lai! 01/02/2019
836 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 837: Kim lôi phá thiên! 01/02/2019
837 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 838: Bạch Ngân chiến linh! 01/02/2019
838 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 839: Tử sư lôi nguyên! 01/02/2019
839 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 840: Trọng ngưng linh khu 01/02/2019
840 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 841: Công thành xuất quan, thành tựu Mệnh Vẫn 01/02/2019
841 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 842: Nhất trọng Mệnh Vẫn đỉnh phong 01/02/2019
842 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 843: Dùng chỉ thay thương 01/02/2019
843 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 844: Ngày quyết chiến 01/02/2019
844 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 845: Đối chọi gay gắt 01/02/2019
845 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 846: Đòn sát thủ của Tu La Thần quốc 01/02/2019
846 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 847: Một thương kinh thế 01/02/2019
847 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 848: Ngũ độc vương 01/02/2019
848 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 849: Không ai chống nổi 01/02/2019
849 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 850: Khí xông tận trời 01/02/2019
850 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 851: Tích lũy sát khí 01/02/2019
851 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 852: Chiến tư đồ la sát 01/02/2019
852 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 853: Uy lực sấm sét 01/02/2019
853 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 854: Nhận thua 01/02/2019
854 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 855: Yêu Nguyệt xuất chiến 01/02/2019
855 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 856: Tử Cực lĩnh vực, vầng trăng trên không 01/02/2019
856 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 857: Toàn lực chiến một trận 01/02/2019
857 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 858: Lồng giam Hắc Ám 01/02/2019
858 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 859: Thánh thể Cổ Phượng 01/02/2019
859 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 860: Đại hoang huyết kích 01/02/2019
860 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 861: Trấn áp Yêu Nguyệt 01/02/2019
861 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 862: Xé rách da mặt 01/02/2019
862 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 863: Thế lực khắp nơi 01/02/2019
863 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 864: Chiếm được đạo nghĩa 01/02/2019
864 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 865: Hai điều kiện 01/02/2019
865 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 866: Ngăn cách hư không 01/02/2019
866 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 867: Kỳ tích Thời gian pháp tắc 01/02/2019
867 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 868: Chạm tay có thể bỏng 01/02/2019
868 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 869: Tân thiên mệnh bảng 01/02/2019
869 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 870: Vạn linh đan! 01/02/2019
870 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 871: Thận tinh! 01/02/2019
871 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 872: Thanh đồng quỷ quan! 01/02/2019
872 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 873: Mở thương môn! 01/02/2019
873 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 874: Tìm hiểu pháp tắc thời gian! 01/02/2019
874 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 875: Nhị trọng Mệnh Vẫn 01/02/2019
875 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 876: Quần hùng tề tụ 01/02/2019
876 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 877: Vào thần điện 01/02/2019
877 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 878: Vạn Cổ Ma Khanh liên lạc cùng Kỳ Tích Chi Hải 01/02/2019
878 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 879: Cực phẩm mạch khoáng 01/02/2019
879 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 880: Chủ nhân quan tài thanh đồng quỷ dị 01/02/2019
880 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 881: Ác chiến 01/02/2019
881 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 882: Thần thụ 01/02/2019
882 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 883: 12 đạo quả 01/02/2019
883 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 884: Bảo vật Thánh khí 01/02/2019
884 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 885: Cưỡng từ đoạt lý 01/02/2019
885 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 886: Hai năm lấy thủ cấp của ngươi 01/02/2019
886 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 887: Bộ tộc Tử Điện Kỳ Lân 01/02/2019
887 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 888: Tử Điện truyền thừa 01/02/2019
888 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 889: Người đeo mặt nạ 01/02/2019
889 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 890: Ma quỷ thượng cổ 01/02/2019
890 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 891: Đoạt xá 02/02/2019
891 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 892: Tự tìm đường chết 02/02/2019
892 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 893: Chạy thoát tiềm tu 02/02/2019
893 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 894: Hậu tích bạc phát, Mệnh Vẫn tầng ba 02/02/2019
894 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 895: Lôi Đình ý cảnh thứ ba 02/02/2019
895 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 896: Lệnh truy sát 02/02/2019
896 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 897: Mục tiêu, Con đường của Đế giả 02/02/2019
897 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 898: Không người nào có thể ngăn cản 02/02/2019
898 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 899: Một lần nữa bước vào Con đường của Đế giả 02/02/2019
899 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 900: Tái luyện chiến linh 02/02/2019
900 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 901: Bí mất của con đường Đế giả 02/02/2019
901 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 902: Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận 02/02/2019
902 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 903: Thần nữ trong băng 02/02/2019
903 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 904: Toái đan trọng ngưng 02/02/2019
904 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 905: Xuất quan, Đế Tôn Lực Trường! 02/02/2019
905 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 906: Ngươi là Hỗn Độn, ta là cái gì? 02/02/2019
906 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 907: Ba lực trường chồng chất! 02/02/2019
907 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 908: Trấn giết cấp Đế! 02/02/2019
908 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 909: Mở ra Ma Phương lần thứ sáu! 02/02/2019
909 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 910: Tam đại Võ Ý dung hợp 02/02/2019
910 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 911: Ta là Đế Tôn 02/02/2019
911 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 912: Trở thành Nguyên Chủ 02/02/2019
912 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 913: Kỳ châu màu đen 02/02/2019
913 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 914: Trở về Thiên Diễn 02/02/2019
914 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 915: Cố nhân, giận dữ 02/02/2019
915 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 916: Khống chế ngược 02/02/2019
916 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 917: Giết giết giết 02/02/2019
917 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 918: Mười bước giết một người 02/02/2019
918 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 919: Bạch Yêu tới 02/02/2019
919 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 920: Trấn giết 02/02/2019
920 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 921: Thần Võ vô thượng 02/02/2019
921 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 922: Chiến bạch yêu 02/02/2019
922 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 924: Chấm dứt trần duyên 02/02/2019
923 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 923: Rút hồn luyện tủy 02/02/2019
924 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 925: Thương hại lạnh lùng 02/02/2019
925 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 926: Cái chết của Bạch Yêu 02/02/2019
926 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 927: Tái chiến Tử Sư Lôi Nguyên 02/02/2019
927 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 928: Cắn nuốt Lôi Nguyên 02/02/2019
928 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 929: Tiến thêm một bước 02/02/2019
929 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 930: Mây đen 02/02/2019
930 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 931: Thiên la địa võng 02/02/2019
931 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 932: Tiên Thiên đạo 02/02/2019
932 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 933: Lâm Minh trở về 02/02/2019
933 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 934: Phản sát 02/02/2019
934 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 935: Hiệu lệnh thiên hạ 02/02/2019
935 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 936: 1 lần giải trừ 02/02/2019
936 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 937: Thất bại trong gang tấc 02/02/2019
937 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 938: Cửu Đỉnh đại trận 02/02/2019
938 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 939: Trấn sát toàn bộ! 02/02/2019
939 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 940: Chiến dương vân! 02/02/2019
940 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 941: Hiểu rõ nhược điểm! 02/02/2019
941 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 942: Bàn võ thần đỉnh! 02/02/2019
942 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 943: Thiên phạt thần lôi! 02/02/2019
943 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 944: Dương Vân chết 02/02/2019
944 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 945: Hôi phi yên diệt 02/02/2019
945 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 946: Thiên hạ đệ nhất 02/02/2019
946 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 947: Sự kiện muôn đời thứ nhất 02/02/2019
947 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 948: Hóa thân trong ngọc giản 02/02/2019
948 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 949: Đi đến Thần Vực 02/02/2019
949 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 950: Phượng minh cung 02/02/2019
950 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 951: Tranh đấu 02/02/2019
951 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 952: Hóa thần cửu biến 02/02/2019
952 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 953: Thánh khí các 02/02/2019
953 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 954: Làm khó dễ 02/02/2019
954 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 955: Hoàng nhạc hồng 02/02/2019
955 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 956: Quy tắc lấy Thánh khí 02/02/2019
956 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 957: Phượng huyết thương 02/02/2019
957 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 958: Lấy bảo 02/02/2019
958 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 959: Nhắm vào Phượng Huyết Thương 02/02/2019
959 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 960: Khảo nghiệm 02/02/2019
960 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 961: Phá vỡ thế giới 02/02/2019
961 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 962: Bia đá vật tổ 02/02/2019
962 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 963: Bạch Ngân viên mãn 02/02/2019
963 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 964: Thánh thương vào tay 02/02/2019
964 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 965: Thương mang chói mắt 02/02/2019
965 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 966: Hoài bích có tội 02/02/2019
966 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 967: Giương cung bạt kiếm 02/02/2019
967 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 968: Chấn động 02/02/2019
968 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 969: Phượng tiên tử tuyên triệu 02/02/2019
969 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 970: Trên ngọn sóng gió 02/02/2019
970 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 971: Tự rước lấy nhục 02/02/2019
971 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 972: Gây thù hằn 02/02/2019
972 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 973: Khiêu khích và coi thường 02/02/2019
973 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 974: Cửu Vẫn của Hỏa Viêm Quảng! 02/02/2019
974 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 975: Niết bàn tế đàn! 02/02/2019
975 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 976: Uy lực của Phượng Huyết Thương! 02/02/2019
976 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 977: Hỏa chi ý cảnh tầng thứ ba! 02/02/2019
977 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 978: Hoàn toàn nghiền nát! 02/02/2019
978 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 979 : Một chữ thảm. 02/02/2019
979 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 980: Máu Phượng Linh tới tay 02/02/2019
980 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 982 : Đan điền viên mãn 02/02/2019
981 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 981: Mệnh Vẫn tầng sáu 02/02/2019
982 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 983: Khai Môn gia tăng ngộ tính 02/02/2019
983 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 984: Ma Phương dị động 02/02/2019
984 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 985: Hộ phù kỳ dị 02/02/2019
985 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 986: Mở ra Khai Môn 02/02/2019
986 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 987: Ngộ tính tăng lên 02/02/2019
987 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 988: Thí luyện bắt đầu 02/02/2019
988 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 989: Hỏa Linh tinh 02/02/2019
989 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 990: 18 tầng hỏa ngục 02/02/2019
990 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 991: Nguyên khí xung kích 11/02/2019
991 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 992: Thực nhật thiên đỉnh 11/02/2019
992 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 994: Hỏa ngục thí luyện 11/02/2019
993 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 995: Tầng thứ hai hỏa ngục 11/02/2019
994 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 996: Muốn đánh cược thì đánh cược Nhan Nguyệt Nhi 11/02/2019
995 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 997: Khích tướng 11/02/2019
996 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 998: Tu luyện trong hỏa ngục 11/02/2019
997 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 999: Thiêu đốt thân thể 11/02/2019
998 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1000: Ý cảnh đại thành, Thanh Liên lĩnh vực 11/02/2019
999 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1001: Phần thưởng thí luyện 12/02/2019
1000 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1002: Tháp vật tổ 12/02/2019
1001 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1003: Thập trượng thiên tỳ 12/02/2019
1002 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1004: 12 đá khắc Hỗn Độn 12/02/2019
1003 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1005: Lâm Minh lựa chọn 12/02/2019
1004 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1006: Bộ bộ sinh liên 12/02/2019
1005 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1007: Tinh huyết Phượng Hoàng 12/02/2019
1006 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1008: Hoàng Kim chiến linh 12/02/2019
1007 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1009: Sứ giả tổng bộ! 12/02/2019
1008 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1010: Chỉ tiêu của tinh huyết Phượng Hoàng! 12/02/2019
1009 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1011: Lâm Minh xuất quan! 12/02/2019
1010 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1012: Tìm một người làm nền! 12/02/2019
1011 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1013: Huyễn Thần Trận! 12/02/2019
1012 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1014: Lâm Minh ra tay 12/02/2019
1013 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1015: Đốt căn nguyên 12/02/2019
1014 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1016: Lại đột phá 12/02/2019
1015 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1017: Nở rộ đi, mầm non Tà Thần 12/02/2019
1016 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1018: 3 ý cảnh dung hợp 12/02/2019
1017 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1019: Hỏa ngục tầng 7, lĩnh vực của Thần! 12/02/2019
1018 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1020: Mệnh Vẫn tầng bảy 12/02/2019
1019 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1021: Vạn hỏa triều dương 13/02/2019
1020 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1022: Dị tượng Thất Vẫn 13/02/2019
1021 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1023: Thất Vẫn hoàn mỹ 13/02/2019
1022 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1024: Thánh hỏa di thư 13/02/2019
1023 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1025: Tấn công Huyễn Thần Trận 13/02/2019
1024 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1026: Một đường chém giết 13/02/2019
1025 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1027: Cái gì gọi là độ khó! 13/02/2019
1026 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1028: Nơi phát ra máu Phượng 13/02/2019
1027 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1029: Hình chiếu thế giới ý chí 13/02/2019
1028 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1030: Lực lượng pháp tắc 13/02/2019
1029 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1031: Người thứ 1000! 13/02/2019
1030 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1032: Sầu cũ hận mới 13/02/2019
1031 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1033: Kịch liệt 13/02/2019
1032 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1034: Chước huyết và Phượng huyết 13/02/2019
1033 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1035: Ý cảnh Hóa Hình 13/02/2019
1034 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1036: Thành tựu Thiên Nhân Trảm 13/02/2019
1035 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1037: Tinh huyết Phượng Hoàng 13/02/2019
1036 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1038: Hấp thu tinh huyết Phượng Hoàng 13/02/2019
1037 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1039: Thần chi lĩnh ngộ 13/02/2019
1038 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1040: Thí luyện giai đoạn chót 13/02/2019
1039 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1041: Bí cảnh Thần Thú 13/02/2019
1040 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1042: Long tộc thượng cổ 13/02/2019
1041 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1043: 12 người 13/02/2019
1042 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1045: Cùng đi! 13/02/2019
1043 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1046: San hô đen! 13/02/2019
1044 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1047: Địch nhân quỷ dị! 13/02/2019
1045 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1048: Tu la vương! 13/02/2019
1046 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1049: Long cốt Chí Tôn 13/02/2019
1047 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1050: Đều cút cho ta 13/02/2019
1048 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1051: Đại chiến mở ra 13/02/2019
1049 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1052: Chiến giáp Hồng Mông 13/02/2019
1050 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1053: Tiềm hành 13/02/2019
1051 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1054: Ngư ông đắc lợi 13/02/2019
1052 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1055: Thời cơ 13/02/2019
1053 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1056: Long cốt tới tay 13/02/2019
1054 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1057: Long Nhất điên cuồng 13/02/2019
1055 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1058: Tu La Vương hùng mạnh 13/02/2019
1056 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1059: Long cốt dị biến 13/02/2019
1057 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1060: Bóng sáng màu trắng 13/02/2019
1058 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1061: Sống lại sau 5 vạn năm 13/02/2019
1059 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1063: Lại một người pháp thể song tu 13/02/2019
1060 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1066: Tài sản người chết 13/02/2019
1061 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1067: Ra Bí cảnh 13/02/2019
1062 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1068: Việc hôn nhân 13/02/2019
1063 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1065: Tự làm bậy không thể sống 13/02/2019
1064 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1064: Long Nhất không hay ho 13/02/2019
1065 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1069: Bí mật của Ma Phương 13/02/2019
1066 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1070: Hấp thu tủy Rồng 13/02/2019
1067 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1071: Độ bát vẫn 13/02/2019
1068 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1072: Thử nghiệm thực lực 13/02/2019
1069 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1073: Chân Võ giới 13/02/2019
1070 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1074: Tiêu dao đảo 13/02/2019
1071 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1076: Thủy thiên ngọc giác 13/02/2019
1072 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1077: Gặp lại 13/02/2019
1073 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1078: Da mặt dày không phải bình thường 13/02/2019
1074 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1079: Gây khó khăn cho Hạ Long Ngâm Nguyệt Minh Chủ! 13/02/2019
1075 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1080: Bí cảnh mẫu! 13/02/2019
1076 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1075: Nhập môn 14/02/2019
1077 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1081: Đây là muốn đồng quy vu tận? 14/02/2019
1078 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1082: Dễ dàng vượt qua kiểm tra! 14/02/2019
1079 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1083: Lưu ca, nén bi thương! 14/02/2019
1080 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1084: Tranh chấp tài nguyên 14/02/2019
1081 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1085: Gian tế 14/02/2019
1082 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1086: Bát Môn Độn Giáp cửa thứ 6 14/02/2019
1083 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1087: Long cốt xá lợi 14/02/2019
1084 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1088: Mở ra cửa thứ 6 14/02/2019
1085 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1089: Hồng hoang 14/02/2019
1086 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1090: Dãy núi tím 14/02/2019
1087 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1091: Địch tập kích trong gió lốc 14/02/2019
1088 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1092: Xuyên qua bão cát 14/02/2019
1089 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1093: Mai phục 14/02/2019
1090 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1094: Giết ngược 14/02/2019
1091 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1095: Dụ địch ám sát 14/02/2019
1092 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1096: Liên sát 14/02/2019
1093 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1098: Tọa sơn quan hổ đấu 14/02/2019
1094 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1097: Cắt thứ đó của ngươi thành từng mảnh 14/02/2019
1095 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1100: Gió thu cuốn lá vàng 14/02/2019
1096 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1099: Ôm cây đợi thỏ 14/02/2019
1097 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1101: Ta là các ngươi thì đâm đầu mà chết 15/02/2019
1098 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1103: Trực tiếp động thủ 15/02/2019
1099 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1104: Xử lý như thế nào 15/02/2019
1100 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1105: Chính ngươi không phải là chứng cớ sao? 15/02/2019
1101 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1106: Thái thượng trưởng lão 15/02/2019
1102 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1107: Hy sinh oanh liệt 15/02/2019
1103 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1108: Đối chất 15/02/2019
1104 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1109: Bạch Khê điên cuồng 15/02/2019
1105 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1110: Chuyện nghẹn khuất nhất trên đời 15/02/2019
1106 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1111: Mặt càng sưng lên 15/02/2019
1107 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1112: Chủ nhân phía sau màn 15/02/2019
1108 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1113: Mộ Thủy Thiên hoành 15/02/2019
1109 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1114: Sắp tới Cửu Vẫn! 15/02/2019
1110 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1115: Thập tuyệt ngộ đạo! 15/02/2019
1111 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1116: Trùng kích Cửu Vẫn! 15/02/2019
1112 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1117: Cảnh giới Cửu Vẫn! 15/02/2019
1113 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1118: Mây nguyên khí mãnh liệt! 15/02/2019
1114 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1119: Cực hạn ở nơi nào 15/02/2019
1115 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1120: Hai dị tượng 15/02/2019
1116 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1121: Ma phương 15/02/2019
1117 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1122: Linh thể hoàn mỹ 15/02/2019
1118 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1123: Ngũ hành đại kiếp 15/02/2019
1119 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1124: Cửu Cửu Mệnh Vẫn (thượng) 15/02/2019
1120 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1125: Cửu Cửu Mệnh Vẫn (hạ) 15/02/2019
1121 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1126: Một bầu nhiệt huyết 15/02/2019
1122 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1127: Chiến linh đại thành 15/02/2019
1123 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1128: Thương thành Linh khí 15/02/2019
1124 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1129: Diêm La bắt ta ta chém Diêm La 15/02/2019
1125 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1130: Luyện hóa thiên kiếp 15/02/2019
1126 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1131: Độ kiếp hoàn mỹ 15/02/2019
1127 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1132: Bí ẩn của hắc châu 15/02/2019
1128 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1133: Phân hoá 15/02/2019
1129 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1134: Thanh lý độc xà 15/02/2019
1130 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1135: Thái cổ Đế đô 15/02/2019
1131 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1136: Lấy bảo 15/02/2019
1132 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1137: Hội giao dịch tư nhân 15/02/2019
1133 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1138: Cô bé ăn Tử Dương thạch 15/02/2019
1134 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1139: Tin tức Tử Dương thạch thai 15/02/2019
1135 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1140: Cô bé thần bí 15/02/2019
1136 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1141: Lấy trứng chọi đá 15/02/2019
1137 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1142: Chấn nhiếp toàn trường 15/02/2019
1138 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1143: Uy áp 15/02/2019
1139 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1144: Yến Tiểu Ngư 15/02/2019
1140 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1145: Bản lĩnh thần kỳ 15/02/2019
1141 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1146: Địa phương thần bí 15/02/2019
1142 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1147: Phong Thần đại pháp 15/02/2019
1143 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1148: Linh hồn cổ xưa 15/02/2019
1144 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1149: Lực lượng kinh khủng! 15/02/2019
1145 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1150: Thiên địa đại kiếp!! 15/02/2019
1146 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1151: Luyện hóa thạch thai! 15/02/2019
1147 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1152: Thánh võ phủ! 15/02/2019
1148 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1153: Thiên cổ thịnh sự! 15/02/2019
1149 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1154: Nhan Nguyệt Nhi mấy năm sau 15/02/2019
1150 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1155: Đại Thiên Thế Giới Đan 15/02/2019
1151 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1156: Nơi phát ra tài phú 15/02/2019
1152 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1157: Vòng cổ Thần nữ 15/02/2019
1153 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1158: Giá cầm trên trời 15/02/2019
1154 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1159: Sự kiện bán đấu giá 15/02/2019
1155 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1160: Chung văn thư 15/02/2019
1156 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1161: Đấu giá Đại Thiên Thế Giới Đan 15/02/2019
1157 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1162: Quần hùng nổi dậy 15/02/2019
1158 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1163: Điên cuồng 15/02/2019
1159 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1164: Thần đan tới tay 15/02/2019
1160 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1165: Điên cuồng tu luyện 15/02/2019
1161 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1166: Mở sinh môn 15/02/2019
1162 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1167: Thần thương như rồng 15/02/2019
1163 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1168: Thần Võ vô thượng hình thức ban đầu 15/02/2019
1164 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1169: Rốt cuộc thành Thần Hải 15/02/2019
1165 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1170: Xuất quan 15/02/2019
1166 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1171: Mục thiên vũ, tần hạnh hiên 15/02/2019
1167 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1172: Sự vất vả của đệ tử ngoại môn 15/02/2019
1168 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1173: Thần Mộng giới 15/02/2019
1169 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1174: Pháp tắc mộng cảnh thần kỳ 15/02/2019
1170 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1175: Chân Võ Đại Thánh địa 15/02/2019
1171 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1176: Ma Phương dị biến 15/02/2019
1172 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1177: Pháp tắc Thần Mộng 15/02/2019
1173 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1178: Chém giết bắt đầu 15/02/2019
1174 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1179: Giá trị công huân 15/02/2019
1175 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1180: Xếp hạng 15/02/2019
1176 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1181: Tung tích của Lâm Minh 15/02/2019
1177 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1182: Lâm Minh ra tay 15/02/2019
1178 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1183: Rốt cục động rồi! 15/02/2019
1179 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1184: Ai cho các ngươi lòng can đảm 15/02/2019
1180 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1185: Âm dương song kiếm 15/02/2019
1181 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1186: Thứ tự tăng vọt 15/02/2019
1182 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1187: Mục tiêu – hẻm núi ác mộng 15/02/2019
1183 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1188: Tuyên chiến 15/02/2019
1184 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1189: Chiến tam kiệt (thượng) 15/02/2019
1185 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1190: Chiến tam kiệt (hạ) 15/02/2019
1186 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1191: Sức mạnh phá trăm triệu 15/02/2019
1187 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1192: Giá trị công huân tăng vọt 15/02/2019
1188 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1193: Pháp tắc Thần Mộng nghịch thiên 15/02/2019
1189 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1194: Phong thần bảng 15/02/2019
1190 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1195: Xếp hạng của Lâm Minh 15/02/2019
1191 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1196: Chân võ thành 15/02/2019
1192 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1197: Truyền nhân Thiên Tôn 15/02/2019
1193 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1198: Quái vật thần bí 15/02/2019
1194 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1199: Tiến về Chân Võ Thành 15/02/2019
1195 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1200: Cứu người 15/02/2019
1196 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1201: Ra tay giết hại 15/02/2019
1197 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1202: Tinh khí thần tam tu 16/02/2019
1198 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1203: Ngự long 16/02/2019
1199 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1204: Pháp tắc Sinh Mệnh 16/02/2019
1200 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1205: Sức mạnh tuyệt đối áp chế 16/02/2019
1201 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1206: Cái chết của Ngự Long 16/02/2019
1202 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1207: Võ quy vân 16/02/2019
1203 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1208: Trận chiến đỉnh cao Chân Võ giới 16/02/2019
1204 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1209: Mạnh gặp mạnh hơn 16/02/2019
1205 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1210: Thác thiên ma công 16/02/2019
1206 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1211: Đánh chết Võ Quy Vân 16/02/2019
1207 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1212: Công huân phá trăm triệu! 08/03/2019
1208 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1213: Căn nguyên tinh thần 08/03/2019
1209 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1214: Vòng cuối cùng 08/03/2019
1210 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1215: Ác mộng thú triều 08/03/2019
1211 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1216: Quái vật lông đỏ tiến hóa 08/03/2019
1212 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1217: Sinh mệnh linh hồn 08/03/2019
1213 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1218: Chiến quái vật lông đỏ 08/03/2019
1214 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1219: Lôi chi thiên kiếp 08/03/2019
1215 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1220: Ánh sét chói lòa 08/03/2019
1216 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1221: Thứ nhất đại thế giới 08/03/2019
1217 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1222: Chiến linh Hoàng Kim viên mãn 08/03/2019
1218 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1223: Thiên minh tử 08/03/2019
1219 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1224: Kết quả cuối cùng vòng dự tuyển 08/03/2019
1220 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1225: Gặp gỡ định mệnh 08/03/2019
1221 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1226: Lâm minh, long nha 08/03/2019
1222 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1227: Tự nghĩ chiêu thức – Hóa Hư 08/03/2019
1223 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1228: Phong thần đài 31/03/2019
1224 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1229: Một vé khó cầu 31/03/2019
1225 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1230: Bán kết bắt đầu 31/03/2019
1226 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1231: Cái gì là kiêu ngạo 31/03/2019
1227 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1232: Cạnh tranh tàn khốc 31/03/2019
1228 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1233: Bộc lộ mũi nhọn 31/03/2019
1229 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1234: Khí linh Phong Thần Đài 31/03/2019
1230 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1235: Không cần vũ khí 31/03/2019
1231 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1236: Bậc thứ 20 31/03/2019
1232 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1237: Chém giết bắt đầu 31/03/2019
1233 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1238: Nói xin lỗi nên là ta 31/03/2019
1234 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1239: Con gái Xích Chiến Vân 31/03/2019
1235 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1240: Tuyệt đối áp chế 31/03/2019
1236 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1241: Quá bỉ ổi! 31/03/2019
1237 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1242: Nhân số giảm mạnh 31/03/2019
1238 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1243: Họa từ miệng mà ra 31/03/2019
1239 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1244: 15 người 31/03/2019
1240 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1245: Biến dị hai tròng mắt 31/03/2019
1241 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1246: Lâm Minh VS U Vô Tận 31/03/2019
1242 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1247: Anh hùng thiếu niên 31/03/2019
1243 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1248: Cường cường va chạm 31/03/2019
1244 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1249: U Vô Tận bại trận 31/03/2019
1245 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1250: Lâm Minh, vương giả! 31/03/2019
1246 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1251: Dũng phàn đỉnh cao! 31/03/2019
1247 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1252: Thân phận của Long Nha 31/03/2019
1248 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1254: Thần lực 31/03/2019
1249 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1253: Trầm ngộ ý cảnh 31/03/2019
1250 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1256: Leo lên bậc 33 31/03/2019
1251 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1255: Lên thẳng mây xanh 31/03/2019
1252 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1257: Mưu lợi 31/03/2019
1253 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1258: Thiên kiếp 31/03/2019
1254 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1259: Lôi nguyên tuyệt sát 31/03/2019
1255 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1260: Long Nha bại trận 31/03/2019
1256 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1261: Thiên kiếp của Lâm Minh 31/03/2019
1257 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1262: Đạo Bi trấn sát 31/03/2019
1258 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1263: Tam nguyên tụ đỉnh 31/03/2019
1259 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1264: Hấp thu phù văn pháp tắc 31/03/2019
1260 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1266: Thần Hải trung kỳ 31/03/2019
1261 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1265: Ba kiếp tinh khí thần 31/03/2019
1262 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1267: Cuối con đường 31/03/2019
1263 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1268: Hư ảnh Thiên Tôn 31/03/2019
1264 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1269: Lên đỉnh 31/03/2019
1265 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1270: Đông như trẩy hội 31/03/2019
1266 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1271: Cuối cùng gặp lại 31/03/2019
1267 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1272: Tinh huyết Cổ Phượng 31/03/2019
1268 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1273: Thần Hải trung kỳ đại thành 31/03/2019
1269 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1275: Thí nghiệm pháp tắc 31/03/2019
1270 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1274: Hạo Vũ giới trận chung kết 31/03/2019
1271 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1276: Băng mộng, tiểu ma tiên 31/03/2019
1272 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1277: Con của Hắc Phượng 31/03/2019
1273 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1278: Chung kết bắt đầu 31/03/2019
1274 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1279: Sát lục thành 31/03/2019
1275 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1280: Không người khiêu chiến 31/03/2019
1276 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1281: Thực lực chênh lệch 31/03/2019
1277 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1282: Thoải mái vào vòng sau 31/03/2019
1278 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1283: Ma thủy thiên tôn 31/03/2019
1279 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1284: Lâm Minh vs Băng Nguyệt 31/03/2019
1280 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1285: Ngự linh thuật 31/03/2019
1281 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1291: Chiến Yêu tộc Vương tử 31/03/2019
1282 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1292: Tà Thần oai 31/03/2019
1283 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1293: Hành hung Yêu tộc 31/03/2019
1284 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1289: Trận chiến cuối cùng bắt đầu 31/03/2019
1285 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1290: Các ngươi cho nợ không? 31/03/2019
1286 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1287: Phong thần thập nhị tử 31/03/2019
1287 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1288: Trận chiến Thập Nhị Tử 31/03/2019
1288 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1286: Ba kiếm 31/03/2019
1289 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1294: Khám phá pháp tắc 31/03/2019
1290 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1296: Song tinh quyết đấu 31/03/2019
1291 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1295: Khó bề phân biệt 31/03/2019
1292 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1297: Nhanh như chớp giật 31/03/2019
1293 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1298: Trận chiến tuyệt thế 31/03/2019
1294 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1299: Thiên đạo phán quyết 31/03/2019
1295 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1300: Hấp thiên ma công 31/03/2019
1296 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1301: Hành si 31/03/2019
1297 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1302: Lâm Minh vs Tiểu Ma Tiên 31/03/2019
1298 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1303: Long Phượng song tuyệt 31/03/2019
1299 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1304: Lực ép Tiểu Ma Tiên 31/03/2019
1300 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1305: Vượt qua Thiên Tôn 31/03/2019
1301 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1306: Oai của pháp tắc 33 tầng trời 31/03/2019
1302 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1307: Gay cấn (1) 31/03/2019
1303 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1308: Lâm Minh vs Quân Bích Nguyệt 31/03/2019
1304 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1309: Lại tiến một bước 31/03/2019
1305 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1310: Vô ý tái hiện luân hồi 31/03/2019
1306 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1311: Đấu hành si 31/03/2019
1307 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1312: Luân hồi đấu luân hồi 31/03/2019
1308 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1313: Tiểu luân hồi đạo 31/03/2019
1309 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1314: Luân hồi chi Phong Thần 31/03/2019
1310 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1315: Phong Thần chi hồn 31/03/2019
1311 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1316: Tu luyện trong mộng 31/03/2019
1312 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1317: Tu luyện Phong Thần Đại Pháp 31/03/2019
1313 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1318: Cuộc chiến áp trục 31/03/2019
1314 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1319: Mộng hồn tiên khúc 31/03/2019
1315 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1320: Tu thành đại pháp 31/03/2019
1316 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1321: Tu thành đại pháp 31/03/2019
1317 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1322: Thức tỉnh và xuất quan 31/03/2019
1318 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1323: Thân phận của Băng Mộng 31/03/2019
1319 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1324: Tuyệt đại song kiêu 31/03/2019
1320 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1325: Viên mộng thánh điển 31/03/2019
1321 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1326: Hắc ám vĩnh hằng 31/03/2019
1322 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1327: Chương cuối Mộng Hồn Tiên Khúc! 31/03/2019
1323 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1328: Kết quả cuối cùng 31/03/2019
1324 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1329: Bí mật đại kiếp nạn 31/03/2019
1325 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1330: Hỗn Nguyên Thiên tôn chi mê 31/03/2019
1326 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1331: Nước nữ nhi 31/03/2019
1327 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1335: Hỗn Nguyên linh căn 31/03/2019
1328 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1338: Phát hiện linh căn 31/03/2019
1329 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1334: Di hồn thuật 31/03/2019
1330 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1332: Lâm Minh quyết định 31/03/2019
1331 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1336: Cửu tinh thiên đan 31/03/2019
1332 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1337: Nghe lén 31/03/2019
1333 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1341: Rút củi đáy nồi 31/03/2019
1334 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1333: Tìm hiểu trăm ngày 31/03/2019
1335 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1349: Ngọc bài hóa thân 31/03/2019
1336 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1339: Không gian hỗn loạn 31/03/2019
1337 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1340: Giết người lấy máu 31/03/2019
1338 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1345: Thu linh căn 31/03/2019
1339 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1342: Tọa sơn quan hổ đấu 31/03/2019
1340 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1343: Bảo hổ lột da 31/03/2019
1341 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1344: Gậy ông đập lưng ông 31/03/2019
1342 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1346: Luyện hóa 31/03/2019
1343 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1347: Cánh cửa cuối cùng 31/03/2019
1344 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1352: Bại lộ thân phận 31/03/2019
1345 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1350: Thiên Tử Minh đuổi giết 31/03/2019
1346 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1356: U Vô Tẫn hạ giới 31/03/2019
1347 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1351: Vượt qua hư không bằng sức mạnh 31/03/2019
1348 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1357: Ác ma chi thủ 31/03/2019
1349 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1353: Thiên diễn tinh 31/03/2019
1350 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1358: Nguy cơ sinh tử 31/03/2019
1351 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1354: Màn sáng màu xám 31/03/2019
1352 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1355: Hỗn Nguyên Thiên tôn thủ hộ 31/03/2019
1353 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1359: Thiêu đốt 31/03/2019
1354 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1360: Ác ma 31/03/2019
1355 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1362: Tiến vào Ma Khanh 31/03/2019
1356 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1361: Lại tiến vào Huyết Sát Nguyên 31/03/2019
1357 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1364: Cổ mộ lệ ảnh 31/03/2019
1358 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1363: Ma Khanh phun trào 31/03/2019
1359 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1367: Thiên Tuyết hoàn hồn 31/03/2019
1360 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1365: Khí huyết nhập thể 31/03/2019
1361 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1368: Thiên Minh Tử tới 31/03/2019
1362 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1370: Đọc trí nhớ 31/03/2019
1363 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1369: Diệt phân thân của ngươi 31/03/2019
1364 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1372: Vào vạn cổ 31/03/2019
1365 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1371: Hấp Thiên Ma Công và Cửu Tinh Thiên Đan 31/03/2019
1366 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1373: Hài cốt thủy tinh 31/03/2019
1367 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1374: Đạo tràng 31/03/2019
1368 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1375: Thi thể mười vạn năm 31/03/2019
1369 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1376: Hắc long 31/03/2019
1370 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1377: Thời không chi môn 31/03/2019
1371 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1378: Chịu nhục 31/03/2019
1372 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1379: Ba năm 31/03/2019
1373 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1380: Tung tích Ma Châu 31/03/2019
1374 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1381: Luyện hóa thiên cung 31/03/2019
1375 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1382: Thần biến (thượng) 31/03/2019
1376 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1383: Thần biến (hạ) 31/03/2019
1377 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1384: Long chi tử 31/03/2019
1378 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1385: Rời đi 31/03/2019
1379 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1386: Thiên Diễn thịnh hội 31/03/2019
1380 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1387: Hiểu Cáp, ngươi lớn rồi 31/03/2019
1381 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1388: Về quê 31/03/2019
1382 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1389: Tương kiến 31/03/2019
1383 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1390: Quay về 31/03/2019
1384 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1391: Tiếp kiến Thần Mộng 31/03/2019
1385 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1392: Kịch biến 31/03/2019
1386 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1393: Đại kiếp nạn hàng lâm 05/04/2019
1387 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1394: Thánh tộc đàm phán 05/04/2019
1388 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1395: Thánh tộc kiêng kị 05/04/2019
1389 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1396: Đọc trí nhớ 05/04/2019
1390 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1397: Thánh tộc hàng lâm 05/04/2019
1391 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1398: Mục đích của Thánh tộc 05/04/2019
1392 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1399: Điều ước 05/04/2019
1393 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1400: Ta cự tuyệt 05/04/2019
1394 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1401: Đánh lén 05/04/2019
1395 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1402: Ước hẹn trăm năm 05/04/2019
1396 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1403: Kết quả đàm phán 05/04/2019
1397 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1404: Thánh tộc tuấn kiệt 05/04/2019
1398 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1405: Tang phật tháp 05/04/2019
1399 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1406: Đế tử na kỳ 05/04/2019
1400 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1407: Ngộ đạo Bồ Đề Thụ 05/04/2019
1401 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1408: Yêu vũ, hắc diêm 05/04/2019
1402 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1409: Cuộc chiến huyết loạn 05/04/2019
1403 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1410: Công và thủ 05/04/2019
1404 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1411: Lâm Minh đã tới 05/04/2019
1405 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1412: Ra tay 05/04/2019
1406 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1413: Sức nặng đáng sợ 05/04/2019
1407 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1414: Chiến đế tử (Thượng) 05/04/2019
1408 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1415: Chiến đế tử (Hạ) 05/04/2019
1409 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1416: Thực lực Na Kỳ 05/04/2019
1410 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1417: Bích hồn chiến linh 05/04/2019
1411 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1418: Lực áp đế tử 05/04/2019
1412 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1419: Thắng bại 05/04/2019
1413 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1420: Mạch nước ngầm mạnh mẽ 05/04/2019
1414 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1421: Mồi 05/04/2019
1415 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1422: Con đường Tu La 05/04/2019
1416 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1423: Thần chi phù văn 05/04/2019
1417 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1424: Truyền tống ngoài ý muốn 05/04/2019
1418 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1425: Phân ra 05/04/2019
1419 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1426: Phù văn chi uy 05/04/2019
1420 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1427: Một phù văn 05/04/2019
1421 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1428: Nô lệ Hồn tộc 05/04/2019
1422 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1429: Thí luyện cuối cùng 05/04/2019
1423 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1430: Hỗn loạn thành 05/04/2019
1424 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1431: Tiếp nhiệm vụ 05/04/2019
1425 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1432: Vận mệnh chi bàn 05/04/2019
1426 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1433: Trò chơi thợ săn 05/04/2019
1427 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1434: Săn bắn và săn giết 05/04/2019
1428 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1435: Sói nhiều thịt ít 05/04/2019
1429 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1436: Tự bạo 05/04/2019
1430 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1437: Nhất tinh Tu La 05/04/2019
1431 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1438: Dọn bãi 05/04/2019
1432 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1439: Kim giáp vũ sĩ trận 05/04/2019
1433 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1440: Tụ tập đủ huy chương 05/04/2019
1434 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1441: Nhược điểm 05/04/2019
1435 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1442: Qua cửa 05/04/2019
1436 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1443: Rút thưởng 04/05/2019
1437 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1444: Hoài bích có tội 04/05/2019
1438 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1445: Thành chủ Hỗn Loạn thành 04/05/2019
1439 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1446: Cổ ngọc 04/05/2019
1440 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1447: Ngẫu ngộ đại hoang 04/05/2019
1441 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1448: Chiến hỏa phượng hoàng 04/05/2019
1442 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1449: Chiến tứ thánh 04/05/2019
1443 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1450: Đây là mộ của các ngươi 04/05/2019
1444 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1451: Tử chiến tới cùng 04/05/2019
1445 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1452: Tổ đội 04/05/2019
1446 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1453: Lại là một Yêu tộc vương tử 04/05/2019
1447 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1454: Độc vũ yêu vương 04/05/2019
1448 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1455: Nhược điểm 04/05/2019
1449 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1456: Không gì hơn cái này 04/05/2019
1450 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1457: Đế khắc thạch 04/05/2019
1451 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1459: Long Phượng đua tiếng 04/05/2019
1452 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1460: Lâm tuyệt đỉnh 04/05/2019
1453 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1461: Tu la thiên thư 04/05/2019
1454 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1462: Thần Biến hậu kỳ 04/05/2019
1455 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1463: Đế tử đến tìm hiểu 04/05/2019
1456 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1465: Thiên yêu thành 04/05/2019
1457 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1466: Uổng tử cốc 04/05/2019
1458 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1467: Chu bàn tử 04/05/2019
1459 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1468: Tao ngộ ở cửa thành 04/05/2019
1460 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1469: Tiến vào Táng Thần Lĩnh 04/05/2019
1461 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1470: Tử vong quỷ dị 04/05/2019
1462 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1471: Địch nhân vốn có 04/05/2019
1463 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1472: Nội lĩnh 04/05/2019
1464 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1473: U linh vũ bộ 04/05/2019
1465 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1474: Nguyền rủa 04/05/2019
1466 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1475: Thuấn sát 04/05/2019
1467 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1476: Vãng sinh nguyên 04/05/2019
1468 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1477: Tách ra 04/05/2019
1469 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1478: Vạn thi hoa 04/05/2019
1470 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1479: Linh vật ngọc giản 04/05/2019
1471 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1480: Đuổi giết 04/05/2019
1472 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1481: Tao ngộ Thiên Minh Tử 04/05/2019
1473 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1482: Được ăn cả ngã về không 04/05/2019
1474 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1483: Nhập uông tử cốc 04/05/2019
1475 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1484: Thi cốt 04/05/2019
1476 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1485: Một thần thú 04/05/2019
1477 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1486: Dã tâm của Lâm Minh 04/05/2019
1478 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1487: Ma tính triều tịch 04/05/2019
1479 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1488: Thủy nhũ giao dung! 04/05/2019
1480 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1490: Lệ luyện linh hồn! 04/05/2019
1481 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1491: Kiến càng lay cây 04/05/2019
1482 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1492: Ta đi theo ngươi 04/05/2019
1483 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1493: Tiến vào thần thú mộ, 04/05/2019
1484 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1494: Thiên Thư tổng cương 04/05/2019
1485 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1495: Ba mươi ba đạo 04/05/2019
1486 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1496: Ngũ Hành hào quang 04/05/2019
1487 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1497: Long khí 04/05/2019
1488 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1498: Phá trận 04/05/2019
1489 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1499: Thanh Đồng cổ điện 04/05/2019
1490 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1500: Nguyên Linh thạch thai 04/05/2019
1491 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1501: Khai quan 06/05/2019
1492 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1502: Tinh Nguyên thiên đan 06/05/2019
1493 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1503: Thôn hồn thánh linh 06/05/2019
1494 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1504: Đệ nhất phân thân 06/05/2019
1495 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1505: Thành tựu Thần Quân 06/05/2019
1496 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1506: Xuất cốc 06/05/2019
1497 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1507: Dụ địch 06/05/2019
1498 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1508: Hỗn Độn lao ngục 06/05/2019
1499 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1509: Thanh Vương tọa 06/05/2019
1500 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1510: Khiêu khích 06/05/2019
1501 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1511: Tuyệt sát trận 06/05/2019
1502 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1512: Giết giới vương 06/05/2019
1503 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1513: Lại gặp sát cơ 06/05/2019
1504 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1514: Hôi Sát tiên sinh 06/05/2019
1505 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1515: Hành hung thánh tử 06/05/2019
1506 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1516: Hôi Sát tức giận 06/05/2019
1507 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1517: Giận chết người không đền mạng 06/05/2019
1508 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1518: Nguyên thần thánh linh 06/05/2019
1509 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1519: Không thể tưởng tượng 06/05/2019
1510 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1520: Vạn ma sinh tử luân 06/05/2019
1511 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1521: Nguy cơ 22/05/2019
1512 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1522: Tìm được đường sống trong cõi chết 22/05/2019
1513 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1523: Lâm Minh phản kích 22/05/2019
1514 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1524: Thảm thiết 22/05/2019
1515 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1525: Nước sữa hòa nhau 22/05/2019
1516 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1526: Lục muốn đột phá 22/05/2019
1517 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1527: Trùng kích đạo cung 22/05/2019
1518 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1528: Thiên Đạo chuyển luân 22/05/2019
1519 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1529: Chí âm tinh huyết 22/05/2019
1520 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1530: Một đời một thế, huyết mạch lạc ấn 22/05/2019
1521 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1531: Tinh không đỏ ửng 22/05/2019
1522 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1532: Long phượng trình tường 22/05/2019
1523 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1533: Tiểu ma tiên niết bàn 22/05/2019
1524 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1534: Mở đạo cung 22/05/2019
1525 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1535: Luyện hóa tinh thần 22/05/2019
1526 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1536: Đấu với Đại Giới Giới Vương 22/05/2019
1527 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1537: Kịch chiến Thiên Minh Tử 22/05/2019
1528 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1538: Cừu hận năm vạn năm 22/05/2019
1529 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1539: Ma thần trẻ tuổi 22/05/2019
1530 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1540: Tất cả đều chấm dứt 22/05/2019
1531 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1541: Nội tu la lộ 22/05/2019
1532 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1542: Thần văn thành 22/05/2019
1533 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1543: Tư cách vào thành 22/05/2019
1534 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1544: Mục đích của Lâm Minh 22/05/2019
1535 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1545: Tin tức Đạo Cung cửu Tinh 22/05/2019
1536 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1546: Nghi hoặc về công pháp 22/05/2019
1537 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1547: Thần Văn Sư công hội 22/05/2019
1538 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1548: Toái ngọc 22/05/2019
1539 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1549: Mua bảo 22/05/2019
1540 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1550: Thuốc bất tử 22/05/2019
1541 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1551: Dâm ma Chúc Xuyên 22/05/2019
1542 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1552: Đường tắt Thần Văn Sư 22/05/2019
1543 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1553: Luyện hồn 22/05/2019
1544 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1554: Thiên đạo cực nhạc 22/05/2019
1545 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1555: Học tập bản lĩnh xuất chúng 22/05/2019
1546 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1556: Thần Quang giáo chủ 22/05/2019
1547 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1557: Thông hiểu đạo lý 28/07/2019
1548 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1558: Cảm giác đã lâu 28/07/2019
1549 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1559: Mưa móc gió xuân 28/07/2019
1550 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1560: Xuất quan 28/07/2019
1551 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1561: Khảo hạch Thần Văn Sư 28/07/2019
1552 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1562: Hồn đế thần hư 28/07/2019
1553 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1563: Bắt đầu khảo hạch 28/07/2019
1554 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1564: Tư cách Thần Văn Sư 28/07/2019
1555 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1565: Tiếp tục khảo hạch nhị phẩm Thần Văn Sư 28/07/2019
1556 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1566: Khảo hạch nhị phẩm Thần Văn Sư 28/07/2019
1557 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1567: Bước thứ ba 28/07/2019
1558 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1568: Hoàn thành chủ thể 28/07/2019
1559 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1569: Hoàn mỹ đan phù 28/07/2019
1560 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1570: Khảo hạch tam phẩm Thần Văn Sư 28/07/2019
1561 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1571: Thần Văn Sư kỳ tài 28/07/2019
1562 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1572: Gia nhập công hội 28/07/2019
1563 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1573: Tin tức Huyết Nguyệt 28/07/2019
1564 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1574: Gia lan thành 28/07/2019
1565 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1575: Nguyệt phi 28/07/2019
1566 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1576: Khốn cảnh của Huyết Nguyệt 28/07/2019
1567 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1577: Quốc chủ bế tử quan 28/07/2019
1568 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1578: Hoàng hậu tuyên triệu 28/07/2019
1569 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1579: Thiên la địa võng 28/07/2019
1570 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1580: Giương cung bạt kiếm 28/07/2019
1571 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1581: Nguy cơ của Huyết Nguyệt 28/07/2019
1572 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1582: Sát thủ Thiên Bạch 28/07/2019
1573 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1583: Đoạt mệnh ngọc phù 28/07/2019
1574 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1584: Càn Trữ Cung nhuốm máu 28/07/2019
1575 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1585: Chiến thiên bạch 28/07/2019
1576 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1586: Hoàng cung đại tổng quản 28/07/2019
1577 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1587: Chịu thua 30/07/2019
1578 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1588: Công pháp tới tay 30/07/2019
1579 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1589: Thân thế Huyết Nguyệt 30/07/2019
1580 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1590: Khó tin nổi 30/07/2019
1581 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1591: Bảo tàng Thiên La 30/07/2019
1582 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1592: Chữa thương 30/07/2019
1583 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1593: Thanh nguyệt môn 30/07/2019
1584 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1594: Tĩnh tu 30/07/2019
1585 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1595: Thần Quân trung kỳ 30/07/2019
1586 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1596: Tâm linh niết bàn 30/07/2019
1587 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1597: Tài liệu giá trên trời 30/07/2019
1588 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1598: Khu nhiệm vụ 30/07/2019
1589 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1599: Nhiệm vụ tứ phẩm 30/07/2019
1590 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1600: Ba tỷ điểm tích lũy 30/07/2019
1591 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1601: Hủy diệt hỏa phù 30/07/2019
1592 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1602: Nan đề của Tô Nhã 30/07/2019
1593 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1603: Niết bàn thiên kiếp hỏa phù 30/07/2019
1594 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1604: Giao phó nhiệm vụ 30/07/2019
1595 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1605: Hiệu quả đặc thù 30/07/2019
1596 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1606: Uy lực hỏa phù 30/07/2019
1597 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1607: “Lâm” 30/07/2019
1598 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1608: Tô Nhã tới đêm khuya 30/07/2019
1599 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1609: Hợp tác 30/07/2019
1600 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1610: Dật Lưu đại sư 30/07/2019
1601 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1611: Khảo thí 30/07/2019
1602 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1612: Phỏng chế 30/07/2019
1603 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1613: Hủy trận 30/07/2019
1604 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1614: Treo giải thưởng một tỷ 30/07/2019
1605 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1615: Kế hoạch phá sản 30/07/2019
1606 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1616: Điều kiện của Lâm Minh 30/07/2019
1607 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1617: Song cực phù 30/07/2019
1608 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1618: Tà Thần tiến hóa 30/07/2019
1609 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1619: Hội chợ bảo vật 30/07/2019
1610 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1620: Thần Hư quận vương 30/07/2019
1611 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1621: Ngọc long giác 30/07/2019
1612 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1622: Áp chế Hạo Nguyệt 30/07/2019
1613 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1623: Nhắm vào 30/07/2019
1614 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1624: Dưỡng hồn phù 30/07/2019
1615 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1625: Khai mạc đấu giá hội 30/07/2019
1616 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1626: Vô tình gặp được 30/07/2019
1617 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1627: Thịnh hội 30/07/2019
1618 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1628: Cổ đan vô danh 30/07/2019
1619 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1629: Cổ đan tới tay 30/07/2019
1620 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1630: Tử kim thương 30/07/2019
1621 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1631: Lâm Minh đánh trả 30/07/2019
1622 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1632: Điên? 30/07/2019
1623 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1633: Trả trước mua sau 30/07/2019
1624 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1634: Thập cửu ức cửu ngàn vạn (1 tỷ 9 trăm triệu 9 trăm ngàn) 30/07/2019
1625 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1635: Đấu giá Thiên Hỏa Phù 30/07/2019
1626 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1636: Kiểm tra 30/07/2019
1627 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1637: Thiên hỏa phù 30/07/2019
1628 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1638: Hỏa phù trọng sinh 30/07/2019
1629 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1639: Nghi vấn 30/07/2019
1630 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1640: Vạch trần 30/07/2019
1631 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1641: Có thích nhìn hay không 30/07/2019
1632 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1642: Lâm Minh với Hoắc Dật Lưu 30/07/2019
1633 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1643: Cái giá trên trời 30/07/2019
1634 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1644: Quần hùng tề tụ 30/07/2019
1635 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1645: Công phòng nhất thể 30/07/2019
1636 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1646: Điều kiện của Thiên Tôn 30/07/2019
1637 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1647: Tranh giành Ngọc Long Giác 30/07/2019
1638 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1648: Tập hợp đủ tài liệu 30/07/2019
1639 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1649: Trứng rồng dị động 30/07/2019
1640 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1650: Thái cổ khế ước 30/07/2019
1641 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1651: Bế quan 30/07/2019
1642 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1652: Hoàn thành nhiệm vụ 30/07/2019
1643 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1653: Tiệc chúc mừng 30/07/2019
1644 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1654: Dưỡng hồn đan 30/07/2019
1645 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1655: Gặp lại Thần Miểu Thiên Tôn 30/07/2019
1646 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1656: Truyền thuyết Hồn tộc 30/07/2019
1647 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1657: Thái cổ cấm địa 30/07/2019
1648 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1658: Vào tuyệt cốc (1) 30/07/2019
1649 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1659: Vào tuyệt cốc (2) 30/07/2019
1650 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1660: Vào tuyệt cốc (3) 30/07/2019
1651 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1661: Hư không đỉnh lô 30/07/2019
1652 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1662: Thành đan 30/07/2019
1653 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1663: Hoang nhân phần mộ (1) 30/07/2019
1654 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1664: Hoang nhân phần mộ (2) 30/07/2019
1655 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1665: Thiên phạt đạo cung 30/07/2019
1656 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1666: Phá đạo 30/07/2019
1657 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1667: Thu tham lang (1) 30/07/2019
1658 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1668: Thu tham lang (2) 30/07/2019
1659 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1669: Hậu tích bạc phát 30/07/2019
1660 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1670: Thần Quân hậu kỳ 30/07/2019
1661 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1671: Hồn hậu thánh mỹ 30/07/2019
1662 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1672: Lâm Minh xuất quan 30/07/2019
1663 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1673: Tu la hải (1) 30/07/2019
1664 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1674: Tu la hải (2) 30/07/2019
1665 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1675: Bí cảnh mở ra 30/07/2019
1666 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1676: Vào thí luyện (1) 30/07/2019
1667 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1677: Vào thí luyện (2) 30/07/2019
1668 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1678: Tô lão lo lắng 30/07/2019
1669 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1679: Độ hoàn thành 30/07/2019
1670 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1680: Nham hiểm 30/07/2019
1671 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1348: Thánh tộc đuổi giết 06/08/2019
1672 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1062: Mộ Thiên Tuyết 06/08/2019
1673 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1044: Ta có thể cùng một chỗ với ngươi không 07/08/2019
1674 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1102: đoạt lại chiến lợi phẩm 07/08/2019
1675 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1366: Cửu Tinh hiện 07/08/2019
1676 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1458: tiền thưởng 08/08/2019
1677 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1464: Không cách nào vượt qua 08/08/2019
1678 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1489: Thần Miểu Thiên Tôn 08/08/2019
1679 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1681: Bóng hình áo lam xinh xắn (1) 09/08/2019
1680 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1682: Bóng hình áo lam xinh xắn (2) 09/08/2019
1681 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1683: Pháp tắc chi môn (1) 09/08/2019
1682 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1684: Pháp tắc chi môn (2) 09/08/2019
1683 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1685: Độ khó và độ hoàn thành 09/08/2019
1684 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1686: Pháp tắc chi môn mở ra (1) 09/08/2019
1685 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1687: Pháp tắc chi môn mở ra (2) 09/08/2019
1686 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1688: Lâm Minh lựa chọn 09/08/2019
1687 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1689: Độ khó Tu La (1) 09/08/2019
1688 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1690: Độ khó Tu La (2) 09/08/2019
1689 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1691: Trên cầu nhỏ 09/08/2019
1690 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1692: Ban thưởng 09/08/2019
1691 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1693: Pháp tắc thí luyện 09/08/2019
1692 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1694: Hắc sắc Tu La (1) 09/08/2019
1693 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1695: Hắc sắc Tu La (2) 09/08/2019
1694 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1696: Ba chiêu 09/08/2019
1695 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1697: Pháp tắc tinh tiến (1) 09/08/2019
1696 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1698: Pháp tắc tinh tiến (2) 09/08/2019
1697 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1699: Vượt qua kiểm tra 09/08/2019
1698 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1700: Người trong vòng xoáy (1) 09/08/2019
1699 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1701: Người trong vòng xoáy (2) 09/08/2019
1700 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1702: Bay về phía Tiên cung (1) 09/08/2019
1701 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1703: Bay về phía Tiên cung (2) 09/08/2019
1702 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1704: Tiến vào Tiên cung lớn nhất (1) 09/08/2019
1703 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1705: Tiến vào Tiên cung lớn nhất (2) 09/08/2019
1704 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1706: Tiên cung lớn nhất 10/08/2019
1705 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1707: Con đường đá xanh 10/08/2019
1706 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1708: Thánh điển (1) 10/08/2019
1707 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1709: Thánh điển (2) 10/08/2019
1708 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1710: Ban thưởng cuối cùng 10/08/2019
1709 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1711: Tu La chi huyết 10/08/2019
1710 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1712: Hình thức ban đầu (1) 10/08/2019
1711 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1713: Hình thức ban đầu (2) 10/08/2019
1712 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1714: Long thương màu đen 10/08/2019
1713 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1715: Hắc Long khát máu (1) 10/08/2019
1714 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1716: Hắc Long khát máu (2) 10/08/2019
1715 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1717: Xuất phát tới chỗ sâu nhất tầng bốn 10/08/2019
1716 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1718: Tính toán (1) 10/08/2019
1717 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1719: Tính toán (2) 10/08/2019
1718 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1720: Hãm hại 10/08/2019
1719 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1721: Ma khí lĩnh vực (1) 10/08/2019
1720 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1722: Ma khí lĩnh vực (2) 10/08/2019
1721 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1723: Giao dịch 10/08/2019
1722 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1724: Hợp tác (1) 10/08/2019
1723 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1725: Hợp tác (2) 10/08/2019
1724 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1726: Hành hạ 10/08/2019
1725 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1727: Mượn đao giết người (1) 10/08/2019
1726 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1728: Mượn đao giết người (2) 10/08/2019
1727 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1729: Trí cao một bậc 10/08/2019
1728 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1730: Trấn giết thái tử (1) 10/08/2019
1729 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1731: Trấn giết thái tử (2) 10/08/2019
1730 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1732: Giết toàn bộ 10/08/2019
1731 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1733: Thôn phệ trí nhớ 10/08/2019
1732 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1734: Thu long thương (1) 10/08/2019
1733 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1735: Thu long thương (2) 10/08/2019
1734 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1736: Bậc thang thông thiên 10/08/2019
1735 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1737: Leo lên Phong Thần Đài 10/08/2019
1736 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1738: Tiểu Ma Tiên biến hóa (1) 10/08/2019
1737 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1739: Tiểu Ma Tiên biến hóa (2) 10/08/2019
1738 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1740: Tâm tư Thánh Mỹ 10/08/2019
1739 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1741: Thí luyện cuối cùng tầng thứ năm (1) 10/08/2019
1740 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1742: Thí luyện cuối cùng tầng thứ năm (2) 10/08/2019
1741 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1743: Lãnh chúa 10/08/2019
1742 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1744: Bất tử liệt diễm (1) 10/08/2019
1743 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1745: Bất tử liệt diễm (2) 10/08/2019
1744 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1746: Sinh Tử Luân thu hồn 10/08/2019
1745 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1747: Phượng hoàng tức giận (1) 10/08/2019
1746 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1748: Phượng hoàng tức giận (2) 10/08/2019
1747 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1749: Thành hay bại? 10/08/2019
1748 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1750: Độ hoàn thành (1) 10/08/2019
1749 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1751: Độ hoàn thành (2) 10/08/2019
1750 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1752: Bất tử hàn băng (1) 10/08/2019
1751 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1753: Bất tử hàn băng (2) 10/08/2019
1752 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1754: Huyền thiên băng trận 10/08/2019
1753 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1755: Hàn mai ngạo tuyết 10/08/2019
1754 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1756: Lâm Minh ra tay (1) 10/08/2019
1755 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1757: Lâm Minh ra tay (2) 10/08/2019
1756 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1758: Ngăn cơn sóng dữ 10/08/2019
1757 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1759: Trứng hàn băng (1) 10/08/2019
1758 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1760: Trứng hàn băng (2) 10/08/2019
1759 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1761: Diệt sát hàn băng 10/08/2019
1760 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1762: Độ hoàn thành của Lâm Minh (1) 10/08/2019
1761 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1763: Độ hoàn thành của Lâm Minh (2) 10/08/2019
1762 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1764: Độ hoàn thành của Lâm Minh (3) 10/08/2019
1763 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1765: Tầng thứ sáu 10/08/2019
1764 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1766: Thần chi thiên (Quyển sách của thần) 10/08/2019
1765 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1767: Đế ngọc (1) 10/08/2019
1766 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1768: Đế ngọc (2) 10/08/2019
1767 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1769: Hồn tuyền thần thai 10/08/2019
1768 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1770: Phân thân thứ hai 10/08/2019
1769 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1771: Ba năm 10/08/2019
1770 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1772: Ban thưởng cuối cùng (1) 10/08/2019
1771 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1773: Ban thưởng cuối cùng (2) 10/08/2019
1772 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1774: Lối ra mở ra 10/08/2019
1773 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1775: Truyền kỳ (1) 10/08/2019
1774 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1776: Truyền kỳ (2) 10/08/2019
1775 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1777: Bảng cáo pháp tắc 10/08/2019
1776 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1778: Chấm dứt (1) 10/08/2019
1777 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1779: Chấm dứt (2) 10/08/2019
1778 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1780: Ám sát Hoắc Dật Lưu 10/08/2019
1779 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1781: Rời khỏi Tu La Lộ (1) 10/08/2019
1780 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1782: Rời khỏi Tu La Lộ (2) 10/08/2019
1781 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1783: Quay về Thần Vực 10/08/2019
1782 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1784: Đại thọ Yêu Đế (1) 10/08/2019
1783 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1785: Đại thọ Yêu Đế (2) 10/08/2019
1784 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1786: Tiểu Ma Tiên lo lắng, 10/08/2019
1785 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1787: Bái kiến Thần Mộng (1) 10/08/2019
1786 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1788: Bái kiến Thần Mộng (2) 10/08/2019
1787 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1789: Tiến về Yêu tộc 10/08/2019
1788 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1790: Quần hùng cùng đến 10/08/2019
1789 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1791: Làm khó (1) 10/08/2019
1790 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1792: Làm khó (2) 10/08/2019
1791 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1793: Kịch độc 10/08/2019
1792 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1794: Hắn là ai? (1) 10/08/2019
1793 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1795: Hắn là ai? (2) 10/08/2019
1794 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1796: Giam lỏng 10/08/2019
1795 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1797: Ma Thủy không biết giải quyết thế nào (1) 10/08/2019
1796 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1798: Ma Thủy không biết giải quyết thế nào (2) 10/08/2019
1797 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1799: Thiên lý liên tâm 10/08/2019
1798 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1800: Thọ yến 10/08/2019
1799 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1801: Tuổi trẻ tuấn kiệt 11/08/2019
1800 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1802: Gặp thánh tử (1) 11/08/2019
1801 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1803: Gặp thánh tử (2) 11/08/2019
1802 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1804: Đánh võ mồm 11/08/2019
1803 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1805: Gặp lại Tiểu Ma Tiên (1) 11/08/2019
1804 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1806: Gặp lại Tiểu Ma Tiên (2) 11/08/2019
1805 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1807: Phương pháp đột phá Chân Thần 11/08/2019
1806 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1808: Thánh tử cầu hôn (1) 11/08/2019
1807 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1809: Thánh tử cầu hôn (2) 11/08/2019
1808 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1810: Lâm Minh cầu hôn 11/08/2019
1809 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1811: Thương xuất (1) 11/08/2019
1810 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1812: Thương xuất (2) 11/08/2019
1811 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1813: Đập nồi dìm thuyền 11/08/2019
1812 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1814: Cửu khiếu linh lung đan (1) 11/08/2019
1813 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1815: Cửu khiếu linh lung đan (2) 11/08/2019
1814 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1816: Nắng chiều như máu 11/08/2019
1815 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1817: Tọa hóa thần công (1) 11/08/2019
1816 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1818: Tọa hóa thần công (2) 11/08/2019
1817 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1819: Đoạt tạo hóa chi lực 11/08/2019
1818 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1820: Bão cát màu vàng (1) 11/08/2019
1819 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1821: Bão cát màu vàng (2) 11/08/2019
1820 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1822: Uy lực linh châu 11/08/2019
1821 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1823: Bộc phát trong thầm lặng (1) 11/08/2019
1822 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1824: Bộc phát trong thầm lặng (2) 11/08/2019
1823 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1825: Quyết đấu đỉnh phong 11/08/2019
1824 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1826: Kỳ chiêu liên tục (1) 11/08/2019
1825 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1827: Kỳ chiêu liên tục (2) 11/08/2019
1826 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1828: Thắng bại 11/08/2019
1827 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1829: Nội thế giới biến dị 11/08/2019
1828 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1830: Ta là Thánh Chủ 11/08/2019
1829 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1831: Hồi báo thắng lợi (1) 11/08/2019
1830 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1832: Hồi báo thắng lợi (2) 11/08/2019
1831 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1833: Ngọn lửa hy vọng 11/08/2019
1832 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1834: Cảnh báo của Ma Thủy (1) 11/08/2019
1833 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1835: Cảnh báo của Ma Thủy (2) 11/08/2019
1834 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1836: Ý định của Lâm Minh (1) 11/08/2019
1835 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1837: Ý định của Lâm Minh (2) 11/08/2019
1836 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1838: Việc trọng đại của phượng tộc 11/08/2019
1837 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1839: Trở về 11/08/2019
1838 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1840: Lôi Phạt truyền thừa (1) 11/08/2019
1839 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1841: Lôi Phạt truyền thừa (2) 11/08/2019
1840 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1842: Nhập truyền thừa chi địa (1) 11/08/2019
1841 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1843: Nhập truyền thừa chi địa (2) 11/08/2019
1842 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1844: Tàn hồn Lôi Phạt 11/08/2019
1843 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1845: Lôi phạt chi kiếm (1) 11/08/2019
1844 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1846: Lôi phạt chi kiếm (2) 11/08/2019
1845 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1847: Truyền thừa tới tay 11/08/2019
1846 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1848: Diệt lôi phạt 11/08/2019
1847 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1849: Mở song cực đạo cung 11/08/2019
1848 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1850: Tiến về Hồn giới (1) 11/08/2019
1849 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1851: Tiến về Hồn giới (2) 11/08/2019
1850 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1852: Mộng hồn thiên 11/08/2019
1851 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1853: Nhân tộc Hồn giới (1) 11/08/2019
1852 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1854: Nhân tộc Hồn giới (2) 11/08/2019
1853 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1855: Nguyên mộng chiến trường 11/08/2019
1854 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1856: Tiểu cực cung (1) 11/08/2019
1855 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1857: Tiểu cực cung (2) 11/08/2019
1856 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1858: Tranh chấp (1) 11/08/2019
1857 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1859: Tranh chấp (2) 11/08/2019
1858 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1860: Nguyên mộng chiến trường mở ra 11/08/2019
1859 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1861: Giữ thể diện 11/08/2019
1860 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1862: Tiến vào chiến trường (1) 11/08/2019
1861 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1863: Tiến vào chiến trường (2) 11/08/2019
1862 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1864: Đế vương thần bích 11/08/2019
1863 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1865: Thiên Tôn tham gia (1) 11/08/2019
1864 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1866: Thiên Tôn tham gia (2) 11/08/2019
1865 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1867: Mồi nhử 11/08/2019
1866 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1868: Viện binh (1) 11/08/2019
1867 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1869: Viện binh (2) 11/08/2019
1868 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1870: Khấp huyết thần tuyền 11/08/2019
1869 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1871: Linh hồn động quật (1) 11/08/2019
1870 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1872: Linh hồn động quật (2) 11/08/2019
1871 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1873: Tinh thần phong bạo (1) 11/08/2019
1872 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1874: Tinh thần phong bạo (2) 11/08/2019
1873 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1875: Kỳ Lân quả 11/08/2019
1874 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1876: Trảm Hồn thú (1) 11/08/2019
1875 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1877: Trảm Hồn thú (2) 11/08/2019
1876 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1878: Đại sát tứ phương 11/08/2019
1877 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1879: Thiếu nữ thần bí (1) 11/08/2019
1878 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1880: Thiếu nữ thần bí (2) 11/08/2019
1879 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1881: Bảo tàng 11/08/2019
1880 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1882: Giết chóc thịnh yến (1) 11/08/2019
1881 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1883: Giết chóc thịnh yến (2) 11/08/2019
1882 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1884: Máu nhuộm rừng rậm 11/08/2019
1883 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1885: Thông sát 11/08/2019
1884 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1886: Lửa khói sáng lạn (1) 11/08/2019
1885 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1887: Lửa khói sáng lạn (2) 11/08/2019
1886 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1888: Giết hết Giới Vương (1) 11/08/2019
1887 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1889: Giết hết Giới Vương (2) 11/08/2019
1888 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1890: Vạn quỷ thiên tôn 11/08/2019
1889 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1891: Chiến thiên tôn (1) 11/08/2019
1890 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1892: Chiến thiên tôn (2) 11/08/2019
1891 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1893: Độc hệ pháp tắc (1) 11/08/2019
1892 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1894: Độc hệ pháp tắc (2) 11/08/2019
1893 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1895: Diệt vạn quỷ 11/08/2019
1894 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1896: Ma Thần rút đi (1) 11/08/2019
1895 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1897: Ma Thần rút đi (2) 11/08/2019
1896 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1898: Bí cảnh bảo tàng 11/08/2019
1897 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1899: Di tích Thái cổ 11/08/2019
1898 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1900: Thánh Chủ trung kỳ (1) 11/08/2019
1899 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1901: Thánh Chủ trung kỳ (2) 12/08/2019
1900 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1902: Xuất quan 12/08/2019
1901 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1903: Một tỷ công huân (1) 12/08/2019
1902 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1904: Một tỷ công huân (2) 12/08/2019
1903 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1905: Chiến trường cuối cùng 12/08/2019
1904 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1906: Thiên Tôn vẫn lạc (1) 12/08/2019
1905 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1907: Thiên Tôn vẫn lạc (2) 12/08/2019
1906 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1908: Khôn Nguyên thượng nhân 12/08/2019
1907 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1909: Công huân điên cuồng 12/08/2019
1908 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1910: Láng giềng Thánh Mỹ (1) 12/08/2019
1909 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1911: Láng giềng Thánh Mỹ (2) 12/08/2019
1910 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1912: Trang sách màu vàng 12/08/2019
1911 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1913: Thánh Mỹ bảy chuyển (1) 12/08/2019
1912 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1914: Thánh Mỹ bảy chuyển (2) 12/08/2019
1913 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1915: Treo giải thưởng 12/08/2019
1914 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1916: Đọa Thần sơn mạch (1) 12/08/2019
1915 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1917: Đọa Thần sơn mạch (2) 12/08/2019
1916 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1918: Ngọc thạch sinh 12/08/2019
1917 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1919: Hạm Thai ngộ đạo (1) 12/08/2019
1918 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1920: Hạm Thai ngộ đạo (2) 12/08/2019
1919 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1921: Tiết lộ thân phận 12/08/2019
1920 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1922: Vây công 12/08/2019
1921 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1923: Hỗn chiến (1) 12/08/2019
1922 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1924: Hỗn chiến (2) 12/08/2019
1923 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1925: Liên sát (1) 12/08/2019
1924 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1926: Liên sát (2) 12/08/2019
1925 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1927: Thảm thiết 12/08/2019
1926 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1928: Dị biến (1) 12/08/2019
1927 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1929: Dị biến (2) 12/08/2019
1928 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1930: Thánh Mỹ hàng lâm 12/08/2019
1929 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1931: Thẻ đánh bạc (1) 12/08/2019
1930 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1932: Thẻ đánh bạc (2) 12/08/2019
1931 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1933: Các ngươi tán đi 12/08/2019
1932 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1934: Giáp mộc thiên (1) 12/08/2019
1933 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1935: Giáp mộc thiên (2) 12/08/2019
1934 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1936: Nữ tử thần bí 12/08/2019
1935 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1937: Con mắt (1) 12/08/2019
1936 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1938: Con mắt (2) 12/08/2019
1937 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1939: Trăng sao tranh sáng (1) 12/08/2019
1938 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1940: Trăng sao tranh sáng (2) 12/08/2019
1939 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1941: Tử chi ý cảnh (1) 12/08/2019
1940 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1942: Tử chi ý cảnh (2) 12/08/2019
1941 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1943: Vượt qua 12/08/2019
1942 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1944: Ngộ đạo mười năm (1) 12/08/2019
1943 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1945: Ngộ đạo mười năm (2) 12/08/2019
1944 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1946: Kim sách tới tay (1) 12/08/2019
1945 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1947: Kim sách tới tay (2) 12/08/2019
1946 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1948: Thắng thua 12/08/2019
1947 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1949: Sinh tử luân hồi 12/08/2019
1948 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1950: Thiếu niên già nua (1) 12/08/2019
1949 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1951: Thiếu niên già nua (2) 12/08/2019
1950 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1952: Thánh Mỹ cảm thán 12/08/2019
1951 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1953: Ức năm (1) 12/08/2019
1952 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1954: Ức năm (2) 12/08/2019
1953 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1955: Tranh giành 12/08/2019
1954 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1956: Thái cổ vũ trụ (1) 12/08/2019
1955 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1957: Thái cổ vũ trụ (2) 12/08/2019
1956 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1958: Tiến vào Thần tộc 12/08/2019
1957 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1959: Thần tộc vương tộc (1) 12/08/2019
1958 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1960: Thần tộc vương tộc (2) 12/08/2019
1959 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1961: A cổ (1) 12/08/2019
1960 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1962: A cổ (2) 12/08/2019
1961 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1963: Tổng bộ của Thần tộc 12/08/2019
1962 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1964: Thần nữ hạng liên 12/08/2019
1963 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1965: Cấm địa Thần tộc (1) 12/08/2019
1964 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1966: Cấm địa Thần tộc (2) 12/08/2019
1965 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1967: Lão thần hoàng (1) 12/08/2019
1966 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1968: Lão thần hoàng (2) 12/08/2019
1967 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1969: Tâm linh tẩy lễ (1) 12/08/2019
1968 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1970: Tâm linh tẩy lễ (2) 12/08/2019
1969 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1971: Vô tư (1) 12/08/2019
1970 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1972: Vô tư (2) 12/08/2019
1971 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1973: Hỗn Nguyên chi tâm 12/08/2019
1972 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1974: Nhân tuyển (1) 12/08/2019
1973 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1975: Nhân tuyển (2) 12/08/2019
1974 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1976: Thần minh pháp chỉ (1) 12/08/2019
1975 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1977: Thần minh pháp chỉ (2) 12/08/2019
1976 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1978: Vô yên (1) 12/08/2019
1977 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1979: Vô yên (2) 12/08/2019
1978 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1980: Thỉnh cầu của Lâm Minh 12/08/2019
1979 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1981: Chữa trị pháp chỉ (1) 12/08/2019
1980 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1982: Chữa trị pháp chỉ (2) 12/08/2019
1981 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1983: Vô đề 12/08/2019
1982 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1984: Thiên tộc nhượng bộ (1) 12/08/2019
1983 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1985: Thiên tộc nhượng bộ (2) 12/08/2019
1984 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1986: Tiến vào cấm địa (1) 12/08/2019
1985 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1987: Tiến vào cấm địa (2) 12/08/2019
1986 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1988: Thủ xảo (1) 12/08/2019
1987 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1989: Thủ xảo (2) 12/08/2019
1988 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1990: Hàn Băng kính 12/08/2019
1989 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1991: Thiên tài Thượng cổ (1) 12/08/2019
1990 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1992: Thiên tài Thượng cổ (2) 12/08/2019
1991 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1993: Cổ kim tranh hùng 12/08/2019
1992 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1994: Chân Thần linh bảo (1) 12/08/2019
1993 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1995: Chân Thần linh bảo (2) 12/08/2019
1994 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1996: Lâm Minh xuất chiến (1) 12/08/2019
1995 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1997: Lâm Minh xuất chiến (2) 12/08/2019
1996 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1998: Tái chiến (1) 12/08/2019
1997 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 1999: Tái chiến (2) 12/08/2019
1998 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2000: Mê 12/08/2019
1999 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2001: Nữ tử thần bí 13/08/2019
2000 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2002: Cái khăn che mặt (1) 13/08/2019
2001 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2003: Cái khăn che mặt (2) 13/08/2019
2002 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2004: Cái khăn che mặt (3) 13/08/2019
2003 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2005: Ban thưởng 13/08/2019
2004 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2006: Thánh chủ đỉnh phong (1) 13/08/2019
2005 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2007: Thánh chủ đỉnh phong (2) 13/08/2019
2006 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2008: Sáu kiện chí bảo 13/08/2019
2007 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2009: Lựa chọn của Lâm Minh (1) 13/08/2019
2008 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2010: Lựa chọn của Lâm Minh (2) 13/08/2019
2009 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2011: Quyết định của Thần Hoàng (1) 13/08/2019
2010 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2012: Quyết định của Thần Hoàng (2) 13/08/2019
2011 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2013: Huyết trì cự thú 13/08/2019
2012 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2014: Giương buồm! 13/08/2019
2013 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2015: Diệt sát Thiên Tôn (1) 13/08/2019
2014 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2016: Diệt sát Thiên Tôn (2) 13/08/2019
2015 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2017: Hoang 13/08/2019
2016 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2018: Tu la cổ thần pháo (1) 13/08/2019
2017 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2019: Tu la cổ thần pháo (2) 13/08/2019
2018 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2020: Pháo oanh hư không 13/08/2019
2019 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2021: Dẫn đạo (1) 13/08/2019
2020 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2022: Dẫn đạo (2) 13/08/2019
2021 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2023: Pháp chỉ chi uy (1) 13/08/2019
2022 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2024: Pháp chỉ chi uy (2) 13/08/2019
2023 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2025: Tạo hóa thánh hoàng (1) 13/08/2019
2024 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2026: Tạo hóa thánh hoàng (2) 13/08/2019
2025 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2027: Tu La pháp chỉ 13/08/2019
2026 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2028: Máu nhuộm tinh không (1) 13/08/2019
2027 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2029: Máu nhuộm tinh không (2) 13/08/2019
2028 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2030: Tang thương 13/08/2019
2029 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2031: Tình thương (1) 13/08/2019
2030 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2032: Tình thương (2) 13/08/2019
2031 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2033: Trảm long 13/08/2019
2032 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2034: Không thể chiến thắng (1) 13/08/2019
2033 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2035: Không thể chiến thắng (2) 13/08/2019
2034 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2036: Phản kích cuối cùng (1) 13/08/2019
2035 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2037: Phản kích cuối cùng (2) 13/08/2019
2036 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2038: Hắc động băng giải 13/08/2019
2037 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2039: “Điểm” (1) 13/08/2019
2038 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2040: “Điểm” (2) 13/08/2019
2039 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2041: Chí cường hợp kích (1) 13/08/2019
2040 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2042: Chí cường hợp kích (2) 13/08/2019
2041 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2043: Chân Thần ấn ký 13/08/2019
2042 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2044: Nguy hiểm tiềm phục 13/08/2019
2043 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2045: Trở về (1) 13/08/2019
2044 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2046: Trở về (2) 13/08/2019
2045 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2047: Trở về (3) 13/08/2019
2046 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2048: Gặp nhau (1) 13/08/2019
2047 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2049: Gặp nhau (2) 13/08/2019
2048 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2050: Thực lực của Thần Mộng (1) 13/08/2019
2049 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2051: Thực lực của Thần Mộng (2) 13/08/2019
2050 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2052: Vô đề 13/08/2019
2051 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2053: Đại thắng (1) 13/08/2019
2052 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2054: Đại thắng (2) 13/08/2019
2053 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2055: Rút lui (1) 13/08/2019
2054 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2056: Rút lui (2) 13/08/2019
2055 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2057: Thiên Cương thần vương 13/08/2019
2056 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2058: Nguy cơ diệt thế (1) 13/08/2019
2057 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2059: Nguy cơ diệt thế (2) 13/08/2019
2058 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2060: Lông vũ 13/08/2019
2059 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2061: Xa nhau (1) 13/08/2019
2060 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2062: Xa nhau (2) 13/08/2019
2061 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2063: Phiêu vũ thần vương 13/08/2019
2062 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2064: Bẫy rập xinh đẹp (1) 13/08/2019
2063 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2065: Bẫy rập xinh đẹp (2) 13/08/2019
2064 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2066: Bẫy rập xinh đẹp (3) 13/08/2019
2065 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2067: Bản nguyên chi hồn (1) 13/08/2019
2066 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2068: Bản nguyên chi hồn (2) 13/08/2019
2067 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2069: Yêu và hận (1) 13/08/2019
2068 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2070: Yêu và hận (2) 13/08/2019
2069 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2071: Kiếm sơn 13/08/2019
2070 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2072: Tại sao nghịch Thương Thiên (1) 13/08/2019
2071 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2073: Tại sao nghịch Thương Thiên (2) 13/08/2019
2072 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2074: Tại sao nghịch Thương Thiên (3) 13/08/2019
2073 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2075: Gặp lại Cố nhân 13/08/2019
2074 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2076: Trở lại chốn cũ (1) 13/08/2019
2075 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2077: Trở lại chốn cũ (2) 13/08/2019
2076 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2078: Tuyết dạ (1) 13/08/2019
2077 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2079: Tuyết dạ (2) 13/08/2019
2078 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2080: Tuyết dạ (3) 13/08/2019
2079 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2081: Tánh mạng trôi qua (1) 13/08/2019
2080 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2082: Tánh mạng trôi qua (2) 13/08/2019
2081 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2083: Sống mà vô hối (1) 13/08/2019
2082 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2084: Sống mà vô hối (2) 13/08/2019
2083 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2085: Sống mà vô hối (3) 13/08/2019
2084 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2086: Tán công 13/08/2019
2085 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2087: Ngộ sinh tử 13/08/2019
2086 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2088: Lại mở Ma Phương (1) 13/08/2019
2087 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2089: Lại mở Ma Phương (2) 13/08/2019
2088 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2090: Khôi phục bổn nguyên 13/08/2019
2089 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2091: Đại chuyển sinh thuật (1) 13/08/2019
2090 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2092: Đại chuyển sinh thuật (2) 13/08/2019
2091 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2093: Một đời người một nhân sinh (1) 13/08/2019
2092 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2094: Một đời người một nhân sinh (2) 13/08/2019
2093 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2095: Một đời người một nhân sinh (3) 13/08/2019
2094 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2096: Một đời người một nhân sinh (4) 13/08/2019
2095 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2097: Một đời người một nhân sinh (5) 13/08/2019
2096 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2098: Một đời người một nhân sinh (6) 13/08/2019
2097 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2099: Một đời người một nhân sinh (7) 13/08/2019
2098 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2100: Một đời người một nhân sinh (8) 13/08/2019
2099 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2101: Một đời người một nhân sinh (9) 13/08/2019
2100 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2102: Một đời người một nhân sinh (10) 13/08/2019
2101 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2103: Một đời người một nhân sinh (11) 13/08/2019
2102 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2104: Một đời người một nhân sinh (12) 13/08/2019
2103 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2105: Một đời người một nhân sinh (13) 13/08/2019
2104 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2106: Một đời người một nhân sinh (14) 13/08/2019
2105 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2107: Trùng kích Giới Vương 13/08/2019
2106 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2108: Thế giới của Lâm Minh (1) 13/08/2019
2107 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2109: Thế giới của Lâm Minh (2) 13/08/2019
2108 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2110: Điểm cuối cả đời 13/08/2019
2109 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2111: Về nhà (1) 14/08/2019
2110 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2112: Về nhà (2) 14/08/2019
2111 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2113: Chuyển kiếp thứ hai 14/08/2019
2112 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2114: Trở lại Thần Vực 14/08/2019
2113 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2115: Lại tới Tu La Lộ 14/08/2019
2114 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2116: Hoang chi phân thân (1) 14/08/2019
2115 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2117: Hoang chi phân thân (2) 14/08/2019
2116 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2118: Thí luyện cuối cùng mở ra 14/08/2019
2117 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2119: Lại tới pháp tắc chi môn 14/08/2019
2118 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2120: Thời không chi môn dị biến 14/08/2019
2119 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2121: Cánh cửa cuối cùng (1) 14/08/2019
2120 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2122: Cánh cửa cuối cùng (2) 14/08/2019
2121 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2123: Hư không luận đạo 14/08/2019
2122 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2124: Tu bổ toàn bộ pháp tắc (1) 14/08/2019
2123 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2125: Tu bổ toàn bộ pháp tắc (2) 14/08/2019
2124 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2126: Lại tiến vào tiên cung 14/08/2019
2125 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2127: Hạt giống thế giới 14/08/2019
2126 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2128: Bí bảo đầm lầy (1) 14/08/2019
2127 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2129: Bí bảo đầm lầy (2) 14/08/2019
2128 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2130: Ác ma dị tượng 14/08/2019
2129 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2131: Ác ma xá lợi 14/08/2019
2130 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2132: Ác ma nhân tạo (1) 14/08/2019
2131 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2133: Ác ma nhân tạo (2) 14/08/2019
2132 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2134: Đồ sát 14/08/2019
2133 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2135: Lực lượng áp chế (1) 14/08/2019
2134 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2136: Lực lượng áp chế (2) 14/08/2019
2135 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2137: Nghịch ta thì chết 14/08/2019
2136 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2138: Khơi mào tranh chấp (1) 14/08/2019
2137 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2139: Khơi mào tranh chấp (2) 14/08/2019
2138 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2140: Tái chiến bất tử hàn băng (1) 14/08/2019
2139 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2141: Tái chiến bất tử hàn băng (2) 14/08/2019
2140 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2142: Mở tầng thứ bảy 14/08/2019
2141 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2143: Đế mộ viên 14/08/2019
2142 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2144: Thủ hộ giả 14/08/2019
2143 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2145: Bí mật (1) 14/08/2019
2144 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2146: Bí mật (2) 14/08/2019
2145 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2147: Tử tạp chi mê 14/08/2019
2146 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2148: Thí luyện chấm dứt (1) 14/08/2019
2147 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2149: Thí luyện chấm dứt (2) 14/08/2019
2148 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2150: Phong ba lớn 14/08/2019
2149 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2151: Luyện hóa ác ma xá lợi 14/08/2019
2150 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2152: Ác ma lực (1) 14/08/2019
2151 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2153: Ác ma lực (2) 14/08/2019
2152 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2154: Mệnh thai đạo cung 14/08/2019
2153 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2155: Đại giới giới vương 14/08/2019
2154 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2156: Thánh Hoàng nổi giận (1) 14/08/2019
2155 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2157: Thánh Hoàng nổi giận (2) 14/08/2019
2156 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2158: Tiểu ngư nhi 14/08/2019
2157 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2159: Lâm hoang (1) 14/08/2019
2158 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2160: Lâm hoang (2) 14/08/2019
2159 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2161: Vô đề 14/08/2019
2160 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2162: Mây đen (1) 14/08/2019
2161 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2163: Mây đen (2) 14/08/2019
2162 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2164: Tràn ngập nguy cơ 14/08/2019
2163 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2165: Nhân sinh kiếp thứ sáu (1) 14/08/2019
2164 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2166: Nhân sinh kiếp thứ sáu (2) 14/08/2019
2165 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2167: Giãy dụa và vận mệnh 14/08/2019
2166 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2168: Lên đường 14/08/2019
2167 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2169: Gặp lại Hồng nhi (1) 14/08/2019
2168 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2170: Gặp lại Hồng nhi (2) 14/08/2019
2169 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2171: Nửa bước Thiên Tôn (1) 14/08/2019
2170 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2172: Nửa bước Thiên Tôn (2) 14/08/2019
2171 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2173: Lại tới viễn cổ đế đô 14/08/2019
2172 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2174: Một phương tịnh thổ (1) 14/08/2019
2173 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2175: Một phương tịnh thổ (2) 14/08/2019
2174 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2176: Mở phong ấn 14/08/2019
2175 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2177: Kịch chiến Hoang hồn (1) 14/08/2019
2176 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2178: Kịch chiến Hoang hồn (2) 14/08/2019
2177 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2179: Hoang hồn bại 14/08/2019
2178 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2180: Giam cầm (1) 14/08/2019
2179 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2181: Giam cầm (2) 14/08/2019
2180 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2182: Cửa vào man hoang 14/08/2019
2181 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2183: Vô đề 14/08/2019
2182 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2184: Khống chế huyết nhục Hoang (1) 14/08/2019
2183 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2185: Khống chế huyết nhục Hoang (2) 14/08/2019
2184 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2186: Vô đề 14/08/2019
2185 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2187: Tiểu Ma Tiên sáu ngàn năm qua 14/08/2019
2186 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2188: Giác ngộ đứng đầu (1) 14/08/2019
2187 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2189: Giác ngộ đứng đầu (2) 14/08/2019
2188 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2190: Khúc nhạc dạo trước chiến tranh 14/08/2019
2189 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2191: Hắc long khiếu nguyệt (1) 14/08/2019
2190 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2192: Hắc long khiếu nguyệt (2) 14/08/2019
2191 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2193: Vận mệnh mỉm cười (1) 14/08/2019
2192 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2194: Vận mệnh mỉm cười (2) 14/08/2019
2193 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2195: Bí ẩn thân phận người thần bí 14/08/2019
2194 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2196: Thanh Liên tiên tử 14/08/2019
2195 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2197: Sách cổ thần bí (1) 14/08/2019
2196 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2198: Sách cổ thần bí (2) 14/08/2019
2197 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2199: Vây giết Lâm Minh 14/08/2019
2198 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2200: Phản khống đại trận (1) 14/08/2019
2199 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2201: Phản khống đại trận (2) 14/08/2019
2200 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2202: Hành hung đế tử 14/08/2019
2201 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2203: Thanh Liên phản kích 14/08/2019
2202 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2204: Hư ảnh Thần Vương 14/08/2019
2203 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2205: Trấp áp thiên kiêu (1) 14/08/2019
2204 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2206: Trấp áp thiên kiêu (2) 14/08/2019
2205 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2207: Kinh sợ Phiêu Vũ 14/08/2019
2206 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2208: Diệu dụng tù binh (1) 14/08/2019
2207 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2209: Diệu dụng tù binh (2) 14/08/2019
2208 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2210: Chiến báo 14/08/2019
2209 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2211: Tin tức đại thắng (1) 14/08/2019
2210 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2212: Tin tức đại thắng (2) 14/08/2019
2211 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2213: Điều binh Tiềm Long tinh hệ 14/08/2019
2212 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2214: Trước giờ giông bão (1) 14/08/2019
2213 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2215: Trước giờ giông bão (2) 14/08/2019
2214 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2216: Giao phong 14/08/2019
2215 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2217: Tòa thành màu đen (1) 14/08/2019
2216 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2218: Tòa thành màu đen (2) 14/08/2019
2217 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2219: Dễ như trở bàn tay 14/08/2019
2218 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2220: Tiếp xúc Nhân tộc 14/08/2019
2219 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2221: Tin tức Tiểu Ma Tiên (1) 14/08/2019
2220 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2222: Tin tức Tiểu Ma Tiên (2) 15/08/2019
2221 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2223: Trở về 15/08/2019
2222 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2224: Đêm không yên tĩnh 15/08/2019
2223 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2225: Ngông nghênh cuối cùng (1) 15/08/2019
2224 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2226: Ngông nghênh cuối cùng (2) 15/08/2019
2225 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2227: Ánh rạng đông 15/08/2019
2226 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2228: Giọng nói (1) 15/08/2019
2227 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2229: Giọng nói (2) 15/08/2019
2228 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2230: Gặp lại 15/08/2019
2229 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2231: Huyết mạch tương liên (1) 15/08/2019
2230 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2232: Huyết mạch tương liên (2) 15/08/2019
2231 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2233: Khát vọng 15/08/2019
2232 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2234: Quân đoàn Tạo Hóa (1) 15/08/2019
2233 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2235: Quân đoàn Tạo Hóa (2) 15/08/2019
2234 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2236: Hai quân đối chọi 15/08/2019
2235 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2237: Lâm Minh đấu thánh tử (1) 15/08/2019
2236 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2238: Lâm Minh đấu thánh tử (2) 15/08/2019
2237 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2239: Sáng lạn 15/08/2019
2238 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2240: Thánh tử cùng đường 15/08/2019
2239 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2241: Dã tâm Tạo Hóa (1) 15/08/2019
2240 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2242: Dã tâm Tạo Hóa (2) 15/08/2019
2241 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2243: Không thể phân cách 15/08/2019
2242 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2244: Hội sư Tiềm Long (1) 15/08/2019
2243 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2245: Hội sư Tiềm Long (2) 15/08/2019
2244 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2246: Chân Thần tới 15/08/2019
2245 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2247: Vô đề (1) 15/08/2019
2246 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2248: Vô đề (2) 15/08/2019
2247 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2249: Thần vương rút đi 15/08/2019
2248 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2250: Ta là Thiên Tôn 15/08/2019
2249 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2251: Phong cấm Cửu Tinh (1) 15/08/2019
2250 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2252: Phong cấm Cửu Tinh (2) 15/08/2019
2251 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2253: Trùng kích Vũ Khúc 15/08/2019
2252 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2254: Thiên kiếp tôi thể 15/08/2019
2253 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2255: Chinh chiến thiên đạo (1) 15/08/2019
2254 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2256: Chinh chiến thiên đạo (2) 15/08/2019
2255 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2257: Trực diện thần vương 15/08/2019
2256 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2258: Điều kiện của Lâm Minh 15/08/2019
2257 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2259: Đàm phán không thành (1) 15/08/2019
2258 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2260: Đàm phán không thành (2) 15/08/2019
2259 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2261: Chiến Thiên Cương 15/08/2019
2260 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2262: Kiếm thế phong tỏa 15/08/2019
2261 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2263: Nghịch chuyển (1) 15/08/2019
2262 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2264: Nghịch chuyển (2) 15/08/2019
2263 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2265: Thiên Cương bại trận 15/08/2019
2264 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2266: Cường giả vi tôn 15/08/2019
2265 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2267: Dò xét Hoang hồn (1) 15/08/2019
2266 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2268: Dò xét Hoang hồn (2) 15/08/2019
2267 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2269: Lâm Minh chiến Phiêu Vũ 15/08/2019
2268 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2270: Lấy nhu thắng cương 15/08/2019
2269 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2271: Vô đề 15/08/2019
2270 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2272: Toàn lực chiến Phiêu Vũ 15/08/2019
2271 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2273: Trấn thần vương (1) 15/08/2019
2272 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2274: Trấn thần vương (2) 15/08/2019
2273 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2275: Kết quả cuối cùng 15/08/2019
2274 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2276: Phong thiện đại điển 15/08/2019
2275 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2277: Phong thiện đại điển 15/08/2019
2276 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2278: Phong hào Thiên Tôn (1) 15/08/2019
2277 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2279: Phong hào Thiên Tôn (2) 15/08/2019
2278 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2280: Rời đi 15/08/2019
2279 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2281: Thu phục Thần Vực 15/08/2019
2280 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2282: Thiên Tôn trung vị, pháp tắc tiến hóa (1) 15/08/2019
2281 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2283: Thiên Tôn trung vị, pháp tắc tiến hóa (2) 15/08/2019
2282 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2284: Mục tiêu, thâm uyên 15/08/2019
2283 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2285: Bí mật hắc thư 15/08/2019
2284 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2286: Vĩnh hằng chi bích (1) 15/08/2019
2285 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2287: Vĩnh hằng chi bích (2) 15/08/2019
2286 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2288: Thủy tinh chi cốt 15/08/2019
2287 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2289: Thân phận thần cốt (1) 15/08/2019
2288 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2290: Thân phận thần cốt (2) 15/08/2019
2289 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2291: Thâm uyên 15/08/2019
2290 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2292: Vận mệnh thái cổ chư tộc 15/08/2019
2291 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2293: Ba Xà 15/08/2019
2292 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2294: Ma Đạo Hội (1) 15/08/2019
2293 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2295: Ma Đạo Hội (2) 15/08/2019
2294 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2296: Cổ tộc khởi nghĩa 15/08/2019
2295 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2297: Phát hiện ngoài ý muốn 15/08/2019
2296 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2298: Đại thủ lĩnh bí ẩn (1) 15/08/2019
2297 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2299: Đại thủ lĩnh bí ẩn (2) 15/08/2019
2298 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2300: Bảy ngàn năm của mỗi người 15/08/2019
2299 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2301: Ác Ma tế điển 15/08/2019
2300 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2302: Song tử đạo cung (1) 15/08/2019
2301 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2303: Song tử đạo cung (2) 15/08/2019
2302 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2304: Vô đề 15/08/2019
2303 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2305: Nô lệ cổ tộc 15/08/2019
2304 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2306: Yêu cầu cuối cùng 15/08/2019
2305 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2307: Dụ rắn ra khỏi hang (1) 15/08/2019
2306 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2308: Dụ rắn ra khỏi hang (2) 15/08/2019
2307 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2309: Hư Không hải 15/08/2019
2308 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2310: Tập sát sấm sét 15/08/2019
2309 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2311: Giết chân Thần (1) 15/08/2019
2310 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2312: Giết chân Thần (2) 15/08/2019
2311 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2313: Tài phú của Ác Ma chân Thần 15/08/2019
2312 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2314: Mở ra đệ thất đạo cung 15/08/2019
2313 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2315: Lực lượng mới 15/08/2019
2314 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2316: Cổ Trụ tông (1) 15/08/2019
2315 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2317: Cổ Trụ tông (2) 15/08/2019
2316 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2318: Điều kiện 15/08/2019
2317 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2319: Thỏa hiệp 15/08/2019
2318 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2320: Phân phối ích lợi 15/08/2019
2319 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2321: Thánh nữ của Minh Vương Đạo (1) 15/08/2019
2320 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2322: Thánh nữ của Minh Vương Đạo (2) 15/08/2019
2321 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2323: Bí ẩn Thánh Mỹ 15/08/2019
2322 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2324: Ác Ma đồng tử 15/08/2019
2323 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2325: Tiếng than thở của Thánh Mỹ (1) 15/08/2019
2324 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2326: Tiếng than thở của Thánh Mỹ (2) 15/08/2019
2325 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2327: Gặp mặt 15/08/2019
2326 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2328: Tuyển chọn đối thủ 15/08/2019
2327 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2329: Cánh Thiên Sứ 15/08/2019
2328 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2330: Đệ nhất thiên kiêu 1 15/08/2019
2329 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2331: Đệ nhất thiên kiêu 2 16/08/2019
2330 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2332: Sâu không lường được 16/08/2019
2331 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2333: Chiến đấu vẫn chưa kết thúc 16/08/2019
2332 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2334: Cuộc chiến thiên kiêu 1 16/08/2019
2333 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2335: Cuộc chiến thiên kiêu 2 16/08/2019
2334 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2336: Ác Ma Tu La 16/08/2019
2335 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2337: Một kiếm truy mệnh 16/08/2019
2336 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2338: Sen hồng cửu chuyển 16/08/2019
2337 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2339: So đấu cuối cùng 16/08/2019
2338 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2340: Thắng thua cuối cùng 1 16/08/2019
2339 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2341: Thắng thua cuối cùng 2 16/08/2019
2340 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2342: Đính hôn 16/08/2019
2341 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2343: Điều kiện của Thánh Mỹ 1 16/08/2019
2342 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2344: Điều kiện của Thánh Mỹ 2 16/08/2019
2343 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2345: Nghi hoặc 16/08/2019
2344 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2346: Minh Đồng 16/08/2019
2345 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2347: Thiên Tôn thượng vị 16/08/2019
2346 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2348: Bí ẩn Mộ Ma Thần 16/08/2019
2347 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2349: Đại Hồng thái tử 1 16/08/2019
2348 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2350: Đại Hồng thái tử 2 16/08/2019
2349 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2351: Vào Mộ Ma Thần 16/08/2019
2350 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2352: Bám theo 1 16/08/2019
2351 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2353: Bám theo 2 16/08/2019
2352 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2354: Chiến trường phong kín 16/08/2019
2353 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2355: Thực lực của Lâm Minh 16/08/2019
2354 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2356: Tru song quỷ 1 16/08/2019
2355 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2357: Tru song quỷ 2 16/08/2019
2356 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2358: Tu hành 16/08/2019
2357 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2359: Đường tắt tu luyện 16/08/2019
2358 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2360: Thiên địa dị tượng 16/08/2019
2359 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2361: Thế giới ngầm 16/08/2019
2360 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2362: Tử vong chi hồ 16/08/2019
2361 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2363: Điệp Huyết bờ hồ 1 16/08/2019
2362 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2364: Điệp Huyết bờ hồ 2 16/08/2019
2363 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2365: Bão tố 16/08/2019
2364 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2366: Kiếp trước của Thánh Mỹ 1 16/08/2019
2365 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2367: Kiếp trước của Thánh Mỹ 2 16/08/2019
2366 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2368: Tâm ma 16/08/2019
2367 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2369: Hồn lệ 16/08/2019
2368 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2370: Bất khuất 16/08/2019
2369 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2371: Thai nhi 1 16/08/2019
2370 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2372: Thai nhi 2 16/08/2019
2371 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2373: Tỉnh mộng 16/08/2019
2372 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2374: Thức tỉnh 16/08/2019
2373 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2375: Hài tử của ai? 16/08/2019
2374 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2376: Phù điêu Ma Thần 16/08/2019
2375 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2377: Chiến với thái tử 16/08/2019
2376 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2378: Mười vạn Thiên Ma 1 16/08/2019
2377 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2379: Mười vạn Thiên Ma 2 16/08/2019
2378 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2380: Thiên Ma đại trận 16/08/2019
2379 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2381-2382: Hồng Liên bảy kiếp 16/08/2019
2380 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2383: Giết thái tử 16/08/2019
2381 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2384: Hồn Đế và Minh 16/08/2019
2382 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2385: Bí ẩn thân thế 1 16/08/2019
2383 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2386: Bí ẩn thân thế 2 16/08/2019
2384 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2387: Vui sướng sinh mệnh 16/08/2019
2385 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2388: Sinh mệnh nhỏ 16/08/2019
2386 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2389: Bản tôn 16/08/2019
2387 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2390: Cục trăm ức năm 16/08/2019
2388 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2391: Cửu Nhi sinh ra 16/08/2019
2389 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2392: Đế cốt hải 1 16/08/2019
2390 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2393: Đế cốt hải 2 16/08/2019
2391 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2394: Đất tế điển 16/08/2019
2392 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2395: Ác Ma tháp đen 16/08/2019
2393 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2396: Tế đàn hắc ám 16/08/2019
2394 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2397: Lưu quang ma tháp 16/08/2019
2395 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2398: Trở mặt 1 16/08/2019
2396 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2399: Trở mặt 2 16/08/2019
2397 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2400: Minh Đồng đáng sợ 16/08/2019
2398 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2401: Nguy hiểm sinh tử 16/08/2019
2399 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2402: Đánh bất ngờ 16/08/2019
2400 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2403: Ma phương biến dị 16/08/2019
2401 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2404: Sinh tử tịch diệt 16/08/2019
2402 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2405: Một đời anh hùng 16/08/2019
2403 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2406: Thế giới chi linh 1 16/08/2019
2404 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2407: Thế giới chi linh 2 16/08/2019
2405 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2408: Hắc Ám tế điển 16/08/2019
2406 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2409: Sung sướng lâm li 16/08/2019
2407 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2410: Vô lậu chi thân 16/08/2019
2408 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2411: Đau khổ cực 16/08/2019
2409 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2412: Điểm giới hạn Chân Thần 16/08/2019
2410 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2413: Ma Chủ 16/08/2019
2411 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2414: Hai Chân Thần 16/08/2019
2412 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2415: Luyện hóa lực lượng của Hồn Đế 16/08/2019
2413 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2416: Căn nguyên tử tinh 16/08/2019
2414 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2417: Để lại ma phương 16/08/2019
2415 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2418: Xuất quan 16/08/2019
2416 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2419: Về tam thập tam thiên 16/08/2019
2417 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2420: Thần liên giam cầm 16/08/2019
2418 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2421: Gặp nhau 16/08/2019
2419 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2422: Ước đàm tạo hóa 16/08/2019
2420 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2423: Tín sử truyền thư 16/08/2019
2421 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2424: Ngày ước đàm 16/08/2019
2422 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2425: Đàm phán tan vỡ 16/08/2019
2423 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2426: Cuộc chiến Chân Thần 16/08/2019
2424 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2427: Lực lượng tạo hóa 16/08/2019
2425 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2428: Lực áp tạo hóa 16/08/2019
2426 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2429: Linh châu hiển uy 16/08/2019
2427 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2430: Đánh bại Tạo Hóa 16/08/2019
2428 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2431: Bắt cóc thiên tử 22/08/2019
2429 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2432: Thiên hạ thương sinh 22/08/2019
2430 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2433: Luyện hóa linh châu 22/08/2019
2431 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2434: Kêu gọi 22/08/2019
2432 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2435: Hồn Đế xuất quan 22/08/2019
2433 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2436: Nguy cơ 22/08/2019
2434 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2437: Lâm Minh cùng Hồn Đế 22/08/2019
2435 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2438: Thực lực của Hồn Đế 22/08/2019
2436 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2439: Thiêu thân lao đầu vào lửa 22/08/2019
2437 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2440: Thiên nhân dung hợp 22/08/2019
2438 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2441: Đồng lòng chiến đấu 22/08/2019
2439 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2442: Thế giới của Hồn Đế 22/08/2019
2440 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2443: Hàn Băng Kính 22/08/2019
2441 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2444: Một kích cuối cùng 22/08/2019
2442 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2445: Kịch biến 22/08/2019
2443 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2446: Lựa chọn 22/08/2019
2444 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2447: Gặp Tu La 22/08/2019
2445 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2448: Số mệnh 22/08/2019
2446 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2449: Đảo ngược tình thế 22/08/2019
2447 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2450: Khúc nhạc dạo quyết chiến 22/08/2019
2448 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2451: Vật đổi sao dời 22/08/2019
2449 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2452: Chung sức đồng lòng 22/08/2019
2450 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2453: Biến dị 22/08/2019
2451 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2454: Vĩnh Hằng chi bích tan vỡ 22/08/2019
2452 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2455: Dị thế giới 22/08/2019
2453 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2456: Hóa Thần trì 22/08/2019
2454 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2457: Ánh sáng diệt thế 22/08/2019
2455 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2458: Trước đại kiếp nạn 22/08/2019
2456 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2459: Xé rách Tu La lộ 22/08/2019
2457 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2460: Thâm Uyên xâm nhập 22/08/2019
2458 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2461: Bốn vị ma vương 22/08/2019
2459 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2462: Thực lực cách biệt 22/08/2019
2460 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2463: Kiên trì đến cùng 22/08/2019
2461 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2464: Thời hạn một tháng 22/08/2019
2462 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2465: Thời hạn một tháng 22/08/2019
2463 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2466: Tà 22/08/2019
2464 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2467: Bảo vệ lặng thầm 22/08/2019
2465 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2468: Quân tử như ngọc 22/08/2019
2466 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2469: Bất chấp tất cả 22/08/2019
2467 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2470: Lâm Minh xuất quan (Thượng) 22/08/2019
2468 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2471: Lâm Minh xuất quan (Hạ) 22/08/2019
2469 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2472: Diệt Thế chi thương 22/08/2019
2470 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2473: Thời đợi của ngươi do ta kết thúc 22/08/2019
2471 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2474: Hồi ức cuộc đời 22/08/2019
2472 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2475: Đại kết cuộc 22/08/2019
2473 VŨ CỰC THIÊN HẠ – Chương 2476: Vũ Cực Hậu Truyền : Hai tâm nguyện 22/08/2019

Bình luận